Een halve eeuw volleybal in Zottegem en nog andere Koekelarings (2017 – 32)

koekelarings1111

Zottegem, 25/08/2017 — Nog meer buurtfeesten en een misdienaarsreis, een OVOK-namiddag en een motortreffen, speciale verkeersregelingen enz. Meer hierover en nog andere nieuwtjes kunt u lezen in deze nieuwe reeks Zottegemse Koekelarings.

– Volley Mezo bestaat 50 jaar: Bij Volley Mezo (fusie van Meteors Erwetegem en Hizo Zottegem) mag men dit jaar vijftig kaarsjes uitblazen en ter gelegenheid van deze verjaardag wordt dit sportieve gezelschap op maandag 28 augustus om 19 uur door het stadsbestuur officieel ontvangen in de Lichtstraat op de vierde verdieping van het Administratief Centrum Sanitary. Door het college van burgemeester en schepenen werd ook al uit de stedelijke subsidiepot een toelage van 248 euro toegekend als verjaardagsgeschenk voor Volley Mezo. Deze sportclub wil overigens ook zelf dit jubileum niet zomaar laten voorbijgaan en viert zijn 50-jarig bestaan met een tweedaagse happening op 2 en 3 september in de Bevegemse Vijvers. Naast een doorlopende fototentoonstelling vermeldt de zaterdagaffiche pastabar vanaf 11 uur, jeugdwedstrijden, een wedstrijd tussen oud-spe(e)l(st)ers van beide clubs om 18u30, een galamatch tussen Richa Michelbeke en VDK Gent om 20 uur en het optreden van De Platte Choco’s om 22 uur. Op zondag opent de aperitiefbar om 10u30 en staan er spelparcours voor kinderen van 4 tot 10 jaar op het programma.

– Nog een zestal buurtfeesten: Dat de zomervakantie uitnodigt voor de organisatie van een buurtfeest, is in de voorbije weken al op meer dan dertig plaatsen gebleken en ook in de komende weekends is dat nog het geval. Zo vindt er zaterdag 26 augustus een burenbijeenkomst plaats in Strijpen voor de inwoners van een deel van de Grote Lage alsook in het Schilderken in Sint-Maria-Oudenhove en voor de inwoners van de Abeelstraat, F. Van De Meulebrouckestraat en Iepenstraat in de wijk Bijloke. Omwille van die buurtactiviteit zal overigens in het Schilderken van 17 uur tot middernacht alleen plaatselijk verkeer mogen (afgesloten aan kruispunt met Lilarestraat en met Wolfslos). In de Grote Lage zal het deel van deze straat tussen de Elenestraat en Voetbalstraat van 9 tot 24 uur parkeer- en verkeersvrij gehouden worden. Een weekje later, op zaterdag 2 september, zijn er ook nog buurtfeesten gepland in de wijk Beisloven in Strijpen en in Velzeke zowel in de Zwartestraat als in de Puttestraat.

– Geen stopplaats voor motortreffen: Vanuit Kortrijk wordt zondag 27 augustus het 28ste Vlastreffen georganiseerd, met op het programma o.a. ook een rondrit waaraan ieder jaar honderden motards deelnemen. Door de organisatoren werd aan het Zottegemse stadsbestuur de vraag gericht om de Egmontstad als ‘ontvangstplaats’ op de route van dit Vlastreffen te laten fungeren maar blijkbaar ziet het college van burgemeester en schepenen in het verwelkomen van de motorrijders geen bijdrage tot het citymarketingbeleid en tot de promotie van de stad en werd op dit voorstel negatief geantwoord. Er is wel toelating gegeven voor een doortocht op Zottegems grondgebied.

– Jaarlijkse orgeldag in Velzeke en Zottegem: Op maandag 28 augustus heeft de Koster- en organistenbond van het bisdom Gent voor de twaalfde keer afspraak voor de jaarlijkse orgeldag en hiervoor komen de leden van deze bond ditmaal naar Zottegem afgezakt. Eerst, om 9u30, zullen zij in Velzeke tekst en uitleg krijgen over het Davit-orgel dat er in 1775 naar  de kapel van het klooster aan de Penitentenlaan werd overgebracht. Daarna trekt het gezelschap naar de dekenale kerk aan de Markt. Het (grote) orgel dat zich daar bevindt, was oorspronkelijk een Van Peteghem-orgel uit 1784. In 1931 werd het door de Frères ReynaertGrammont grondig verbouwd tot het huidige instrument en dit werd in 1994 nogmaals helemaal op punt gesteld door de firma Andriessen. Zowel op het kloosterorgel in Velzeke als op het grote en kleine orgel in de centrumkerk zal tijdens het bezoek ook een kort recital gespeeld worden.

– Herdenkings- en ontmoetingsnamiddag bij OVOK: In de parochiekerk van Godveerdegem heeft zaterdag 26 augustus om 15 uur een speciale misviering plaats in het kader van de jaarlijkse herdenkings- en ontmoetingsnamiddag van OVOK-Zottegem. OVOK is een vereniging van en praatgroep voor ouders van een overleden kind en werd in Vlaanderen opgericht in 1983. Sinds tien jaar heeft OVOK ook een afdeling voor de regio Zuid-Oost-Vlaanderen, die haar bakermat heeft in Godveerdegem. Na de kerkdienst zullen de aanwezige lotgenoten, familie en vrienden ook elkaar kunnen ontmoeten en napraten bij een kaas- of vleesschotel in het stedelijk Ontmoetingscentrum aan de Tweekerkenstraat 185 (vooraf inschrijven). Contactpersoon voor meer inlichtingen: Martine Van Damme, Korenbloemstraat 3, Godveerdegem (tel. 09  329 84 75 of 0496 48 68 10). Het stadsbestuur heeft ook al toelating gegeven om ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van OVOK-Zottegem op zondagavond 10 december om 19 uur een ‘Wereldlichtjesdag’ te houden in het park aan het Kasteel van Egmont.

– Pizzatruck nu ook in Velzeke: Eerder reeds hebben we in deze rubriek gemeld dat men voortaan iedere week op maandagavond, woensdagavond en vrijdagavond respectievelijk op het pleintje aan het kruispunt Leeuwergemstraat / Oude Heirbaan in Leeuwergem, op het Sint-Hubertusplein in Sint-Maria-Oudenhove en op het H. Hartplein in Bevegem een pizzatruck kan aantreffen. Het stadsbestuur heeft aan de uitbater ervan nu ook toelating gegeven om met zijn tien meter lange open vrachtauto wekelijks op dinsdagavond van 16u30 tot 21u30 post te vatten op het pleintje aan de Penitentenlaan (parkeerplaatsen) in Velzeke. De pizzabakker moet hiervoor per semester en per locatie 330 euro in de stadskas neertellen.

– Misdienaars naar pretpark: Het was een jarenlange gewoonte dat voor de misdienaars van het dekenaat ter gelegenheid van Kermis Zottegem een daguitstap georganiseerd werd (normaal op kermisdinsdag). In 2008 kwam daar echter een einde aan. De verklaring hiervoor luidde toen dat dit te maken had met de daling van het aantal misdienaars in de verschillende parochies en met het overaanbod voor kinderen qua vakantiereizen en daguitstappen hetgeen naar verluidt resulteerde in een verminderde belangstelling die niet meer in verhouding was met het kostenplaatje (bus, toegangsgelden) voor de organisatie van de misdienaarsreis. Vier jaar geleden werd evenwel beslist toch opnieuw met de vroegere gewoonte aan te knopen en zo werden de misdienaars van het ganse dekenaat voorbije woensdag, na eerst een misviering met ouders en begeleiders in de kerk van Bevegem, zoals vorig jaar weer getrakteerd op een dagje Bellewaerde.

– Wegen vrij voor Frun-event: Naar aanleiding van het evenement Frun dat op zondag 27 augustus voor de eerste keer georganiseerd wordt, zal er die dag van 13 tot 17 uur parkeerverbod zijn in volgende straten of een deel ervan: Kollegestraat (kant fietsenwinkel), Vijverstraat, A. Goffaertstraat, Deinsbekestraat (op de rijbaan tussen Kleine Deinsbekestraat en rondpunt), L. De Metsstraat (deel tussen spoorwegbrug en Grensstraat), Grensstraat, Noordstraat, Beislovenstraat (tussen Kasteelpad en Leirensweg), Leirensweg, Heldenlaan (op  rijbaan kant pare huisnummers), Hoogstraat, Meerlaan (tussen Luchtbal en Molenstraat), Trapstraat, Stationsstraat, Lyceumstraat (kant school), Welzijnstraat (tussen Lyceumstraat en H. Hartplein), H. Hartplein (kant school en kerk) en Kastanjelaan (tussen Acacialaan en sportstadion, kant onpare huisnummers). Van 14 tot 17 uur zal er in geen van beide richtingen verkeer toegelaten worden in de Deinsbekestraat (tussen Grotenbergestraat en Kleine Deinsbekestraat), Leirensweg, Molenstraat, Trapstraat, Zavel, Stationsstraat, Welzijnstraat (tussen Lyceumstraat en H. Hartplein) en H. Hartplein (kant kerk en school). Ook van 14 tot 17 uur zal in de volgende straten eenrichtingsverkeer van toepassing zijn: Deinsbekestraat (tussen rondpunt en Kleine Deinsbekestraat, alleen toegelaten richting Grotenbergestraat), L. De Metsstraat (tussen spoorwegbrug en Nijverheidsstraat, richting Nijverheidsstraat), Noordstraat (tussen Vestenstraat en D. Van Den Bosschestraat, richting rotonde), Beislovenstraat (tussen Kasteelpad en Hofstraat, richting Leirensweg) en Meerlaan (tussen Luchtbal en Koninklijk Atheneum, richting Erwetegem). (DE BAKKER)