Sint-Lievens-Houtem verklaar de oorlog aan de sluikstorters

unnamed (50).jpg

Sint-Lievens-Houtem, 19/09/2017 –  Het gemeentebestuur wil het straatbeeld in al zijn deelgemeenten veranderen…het moet er één worden zonder zwerfvuil. (HDK, foto L.A.M.P.)

Hoe klein en misschien onbeduidend het weggeworpen afval lijkt te zijn, vele kleintjes maken een grote berg afval!  En over “sluikstorten” daarover zegt de gemeente  dat het asociaal- en ontoelaatbaar gedrag is en dat zij de oorlog verklaart aan de sluikstorters…  Meer nog dat de gemeente die oorlog zal winnen.

Het gemeentebestuur doet een oproep tot gezamenlijke inspanning

Want netheid wordt onder andere bepaald door zwerfvuil en sluikafval. Zwerfvuil en sluikstorten is niet hetzelfde, sluikstorten is het bewust achterlaten of storten van afvalstoffen. Zwerfvuil is klein afval dat we al dan niet  onachteloos achterlaten en de gemeentediensten moet het opkuisen !

De gemeente biedt nochtans alternatieve mogelijkheden aan:

De inwoner kan jaarlijks 100kg afval  gratis naar het recyclagepark brengen in Vlierzele (wijk Bussegem)  Een extra opruiming tot 200kg huishoudelijk afval  kan ook gerecycleerd worden via het recyclagepark voor slechts 10 euro.  Een defecte koelkast kan gratis worden afgegeven in de winkel van een verkoper, bij aankoop van een nieuwe.  Tenslotte kan de inwoner zijn inboedel die hij kwijt wil, gratis laten ophalen via de Kringwinkel 053 78 61 73 of  www.telshop-aalst.b

Welk beleid  zal het gemeentebestuur voeren?

Het zal er één zijn van preventie en sensibilisatie, behandeling en tenslotte de harde aanpak.  De inwoner actief betrekken (sensibiliseren) door regelmatig te informeren via de gemeentelijke informatie krant, door een netheidpact via de scholen, en door opruimacties.

Hoe gaat het allemaal in zijn werk?

Bij sluikstorten op een openbaar domein wordt er een foto genomen, de politie wordt verwittigd, het vuilnis wordt opgehaald door de gemeentelijke technische dienst, het vuilnis wordt onderzocht en bij identificatie ontvangt de sluikstorten een factuur. Wie sluikstort op privaat domein zal ook zelf voor de kosten moeten opdraaien. Er worden bordjes geplaatst op  locaties waar gesluikstort werd.

Hoe gebeurt het met zwerfvuilvuil ? Het wordt regelmatig opgehaald door huize Van Der Scheuren. Of het wordt opgeruimd door de technische gemeentelijke dienst. Er zijn ook opruimacties i.s.m ILVA en de verschillende scholen van Sint-Lievens-Houtem.

De inwoner kan sluikstorten doorgeven via een meldpunt op de gemeente 0800 95201 of  www.sint-lievens-houtem.be/meldpunt   Of telefonisch bij de technische binnendienst 053 607257 of via  natuurenmilieu@sint-lievens-houtem.be

Welke gemeentelijke sanctie wacht een overtreder?

Vroeger was er een boete die kom oplopen tot 250 euro, met de factuur voor het opruimen er bovenop.  Momenteel is de boete 1.000 euro per sluikstort, vermeerderd met de opruimingskosten.

www.sint-lievens-houtem.be/upload/documenten/gemeente/212/sluikstorten_2014_2019.pdf

Waarin bestaat de harde gemeentelijke aanpak?

Er worden mobiele camera’s geplaatst met automatische  nummerherkenning, de  camera’s filmen dag en nacht  onze worden wekelijks van locatie veranderd. Er komen ook sluikstortmeesters.

(Herman De Knijf :  Foto  communicatiedienst gemeente St.L.Houtem)

X