Meer mantelzorgers met een laag inkomen krijgen steun

 

Stefaan 2016 II (002)

Oudenaarde, 20/11/2017 – Maandag legt OCMW-voorzitter Stefaan Vercamer aan de OCMW-Raad   een nieuw reglement voor om meer mantelzorgers te ondersteunen in Oudenaarde. De klemtoon ligt daarbij op 75-plussers met een laag inkomen die door een gezinslid   verzorgd worden en op vereenvoudiging van de aanvraagprocedure.

Het aantal rechthebbenden op basis van het bestaande reglement  is op 8 jaar tijd gehalveerd. Dat heeft vooral te maken met de logge administratieve procedure (documenten opvragen en meesturen) en dat inwonende partners van zorgbehoevenden waren uitgesloten.

Stefaan Vercamer, OCMW-voorzitter: “   We willen het aantal rechthebbenden verdubbelen. Daarbij willen we inwonende mantelzorgers die dag en nacht een zorgbehoevende verzorgen extra ondersteunen met een premie van maximum 500 eur per jaar. Daaraan koppelen we wel de voorwaarde van een laag inkomen van de zieke en de mantelzorger. Op die manier verlichten we bij de lage inkomens   een stuk de financi ële last van zo’n verzorging thuis. Tegelijkertijd   ondersteunen we zo ook dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven verzorgd worden. Dat is nog altijd beter dan een opname in een woonzorgcentrum.”

Vandaar het voorstel aan de OCMW-Raad   om de ‘thuiszorgpremie’ te actualiseren en te vereenvoudigen. De thuiszorgpremie zal voortaan ook zoveel als mogelijk via automatische rechtentoekenning georganiseerd wordt. Hierdoor wordt de administratie tot een minimum beperkt.

Stefaan Vercamer: “we vervangen de huidige zware administratieve procedure door   gebruik te maken van de gegevens die al in de kruispuntbank van de sociale zekerheid gekend zijn.”

De  75-plussers die in aanmerking komen hebben een Verhoogde Tegemoetkoming (die wordt maar toegekend als je een laag inkomen hebt)   en krijgen een tussenkomst van de zorgverzekering (die wordt maar toegekend als je een bepaalde zorggraad hebt,   die objectief is vastgesteld door de overheid). Voor de mantelzorger geldt eveneens de voorwaarde dat hij of zij een Verhoogde Tegemoetkoming krijgt.

Stefaan Vercamer: “Op die manier zijn we zeker dat de financi ële ondersteuning terecht komt bij de zware zorgsituaties  en waar de mensen het ook financieel moeilijk hebben.”

Het nieuw reglement zal toegepast worden vanaf 1 januari 2018.