Zebrapad voor Langestraat – Z-park

foto6053

08/12/2017 –  Op voorstel van het stadsbestuur van Zottegem is de Provinciale Verkeerscommissie (PCV) op 5 december akkoord gegaan met de creatie van een zebrapad, vergezeld van een aandachtsportiek én punctuele verlichting boven het zebrapad ter hoogte van het Z-Park op de gewestweg Langestraat (N454).

Burgemeester Jenne De Potter en schepen van mobiliteit Peter Vansintjan reageren tevreden dat de deskundigen van de Provinciale Verkeerscommissie instemmen met de door het stadsbestuur voorgestelde maatregelen om de verkeersveiligheid te verhogen en dat deze maatregelen door het Vlaams Gewest op korte termijn zullen worden genomen.   De stad was vragende partij om op korte termijn de veiligheid en het comfort van de voetganger te verhogen vermits het streefbeeld omtrent de Langestraat nog moet worden opgemaakt door de Vlaamse Overheid en bijgevolg de bijhorende definitieve herinrichting van de Langestraat nog lang niet voor morgen zal zijn.

De uitvoering van de genomen maatregelen wordt door AWV  in het vooruitzicht gesteld in het voorjaar 2018.

 

X