Burgemeester Jenne De Potter opnieuw lijstrekker en kandidaat-burgemeester

Het partijbestuur van CD&V Zottegem draagt huidig burgemeester Jenne De Potter unaniem voor als lijsttrekker van CD&V bij de komende gemeenteraadsverkiezingen. De Potter gaat resoluut voor een tweede termijn als burgemeester. “We willen de vernieuwde dynamiek in Zottegem blijven verderzetten.” aldus CD&V burgemeester Jenne De Potter.

“We kunnen terugblikken op een legislatuur waarin ongelofelijk veel is gebeurd en veel is veranderd in Zottegem”, steekt de burgemeester van wal. “Ons centrum werd vernieuwd, de Markt die nog niet zo lang geleden een troosteloze parking was, is nu een gezellig plein waar heel wat nieuwe evenementen doorgaan, denken we maar aan de nieuwe permanente kerstmarkt, de Egmonttasting of de Spiegeltent tijdens de Kermis. Door onze inspanningen liep de leegstand terug en werd er opnieuw geïnvesteerd. We openden in 2015 het AC Sanitary, een uniek gebouw met een gecentraliseerde dienstverlening. We hebben de schoolomgevingen in Velzeke, Erwetegem en Strijpen volledig heringericht en legden kilometers nieuwe fietspaden en voetpaden aan. Het nieuw WZC Egmont met het dagverzorgingscentrum en lokaal dienstencentrum is een belangrijke investering in welzijn. We hebben sterk ingezet op het versterken van het sociaal leven, met een versterking van ons cultuurcentrum, met renteloze leningen voor de jeugdinfrastructuur van Chiro Velzeke en Strijpen, voor het kunstgrasveld van Eendracht Elene Grotenberge en ook onze carnavals en kermissen kregen een nieuwe boost. We geven het domein Beisloven een nieuwe, aantrekkelijke invulling.”

“Kortom, er is goed en hard gewerkt en dit in overleg en met betrokkenheid van velen. We mogen best tevreden zijn over de het parcours dat we hebben afgelegd, want Zottegem is opnieuw een bruisende stad waar het aangenaam is om te wonen en werken.” besluit De Potter.

Zottegem nog beter maken

“Daarom ben ik uitermate verheugd met de unanieme voordracht van ons partijbestuur. Samen met de andere mandatarissen, de bestuursleden en de nieuwe en reeds gekende kandidaten hebben we heel wat talent om de kiesstrijd aan te gaan. We kunnen een uitstekend bilan voorleggen en hebben de drive en de ambitie om Zottegem nog beter te maken.

Maar ons werk is zeker nog niet af. Zo is de doorbaak in het dossier van het Oud-College waar we naast een nieuwe woonproject een ondergrondse parking met 100 publieke parkeerplaatsen gaan realiseren, een stevig dossier dat nu is opgestart maar nog zijn uitvoering moet kennen. En zo zal de bouw van de nieuwe cultuurzaal en academie voor muziek woord en dans, aangevuld met een ondergrondse parking op de Sanitary site een nieuwe extra aantrekkingspool worden.

Ook in Bevegem hebben we al heel wat kunnen veranderen samen met de buurtbewoners. Zo hebben we de overlast die de fuifzaal met zich meebracht aangepast, is er van de trekpleisterplaats geen sprake meer en is het er veiliger om te fietsen. Maar dat neemt niet weg dat we nog volop blijven werken aan een oplossing voor de parkeerproblematiek die moet toelaten om zowel aan de noden van de buurtbewoners als die van de treinreizigers te voldoen.

We zijn ook van plan om de dorpskernen van onze deelgemeenten extra op te frissen zodat ook zij gezellig en dynamisch blijven. Daarenboven wil ik blijven inzetten op verkeersveiligheid, maar ook op sociale verbondenheid via onze activiteiten en verenigingen, want zij doen onze stad mee bruisen. Al deze en nog veel meer plannen waarmee we Zottegem nog beter willen maken zullen we opnemen in ons verkiezingsprogramma.