Na Pien kiest ook Van Hecke voor Open Vld plus

Ann Van Hecke (53) uit Oosterzele zet in oktober haar eerste stappen in de gemeentepolitiek. Ze is daarmee de volgende nieuwkomer op de lijst van Open Vld plus.

Ann is beroepshalve werkzaam bij de FOD Financi ën, mama van Free en Robbe Vekeman en kent het sociale leven van Oosterzele door en door.

Ann: “Ik zie persoonlijk twee grote uitdagingen. Als moeder van twee ken ik de uitdagingen die er zijn voor onze jongeren maar al te goed. We mogen niet blijven trappelen en stilstaan. Integendeel, we moeten van Oosterzele opnieuw een gemeente maken waar die jongeren graag blijven wonen. Open Vld plus trekt w él voluit de kaart van de jeugd, en dat wil ik graag ondersteunen. Daarnaast had ik het ook op financieel vlak liever over een andere boeg gegooid. Deze legislatuur steeg de schuld enorm. Oosterzele is bijna bankroet. Een goede huisvader let   op zijn centen. Ik wil er mee op toezien dat we de schuldgraad in Oosterzele meer onder controle krijgen. Dat we door de werking van ons bestuur goed te organiseren ook meer terug kunnen geven aan de inwoners zelf.”

Na de aankondiging dat Kaat Pien op de lijst komt, is Ann de tweede nieuwe kandidate op de Open Vld plus-lijst die stamt uit een burgemeestersfamilie.

Ann: ”Het verbindend verhaal van Open Vld plus heeft mij over de streep getrokken om de eerste stappen in de gemeentepolitiek te zetten. Lijsttrekker Filip Michiels heeft met zijn team een inhoudelijk sterk verhaal klaar die het gemeentelijk beleid een nieuw elan kan geven, én vooral focust op wat beter kan voor alle inwoners van Oosterzele. Ik geloof erin dat we met dit sterk vernieuwd team echt een nieuwe frisse wind kunnen laten waaien in Oosterzele.”

Van Hecke is de jongste dochter van gewezen burgemeester Lucien Van Hecke (eerste schepen van Oosterzele vanaf 1952 en burgemeester van 1960 tot aan de fusie in 1976). Het was Marcel Pien (grootvader van Kaat) die hem toen opvolgde. Ann haar broer, Johan Van Hecke won in 1988 de verkiezingen en volgde zo Marcel Pien op als burgemeester in 1988 tot 1997.

Lijsttrekker Filip Michiels: “Pien en Van Hecke waren vroeger twee opponenten met een sterke visie waar ze met Oosterzele heen wilden. Er werd toen bestuurd. Goed bestuurd. Goed besturen    is meer dan alleen aanwezigheidspolitiek. Van Hecke en Pien konden ook heel wat realiseren voor Oosterzele en zetten daarmee onze gemeente op de kaart. Ik ben blij dat Ann en Kaat nu beiden in de familievoetsporen willen treden en schouder aan schouder ons inhoudelijk verhaal voor een sterk en nieuw beleid voor de Oosterzelenaren mee willen uitdragen.”