Kampioen der ‘trage wegen’ slaat weer toe!


In Waarbeke moet de stad Geraardsbergen een voetweg opnieuw openen.

Armand Matthijs — de voorvechter van veiligere en tragere wegen — is er in geslaagd om in Waarbeke een ‘trage’ weg weer openbaar te maken. De weg werd jaren geleden afgesloten met prikkeldraad, maar het Vredegerecht in Geraardsbergen oordeelde dat ‘de buurtweg 11’ — die tussen de Wallestraat en de Meidries loopt — toegankelijk voor het publiek moet zijn. Het stadsbestuur van Geraardsbergen had plannen om deze voetweg te verleggen, maar daar stak Armand een stokje voor.

Armand vraagt aan het stads- en provinciebestuur om het nodige te doen om het provinciaal wandelnetwerk in ere te herstellen. De zwakke weggebruiker moet meer aandacht en respect krijgen.

Julien Borremans