Column: Evenwicht

Er is in Zottegem een Noordstraat, een Ooststraat en een Zuidstraat. Je zou het niet meteen vermoeden, maar deze straten zijn van groot belang voor de ori ëntering van onze stad. Zo ligt de Zuidstraat bijvoorbeeld ten zuiden van de Noordstraat en de Ooststraat ten oosten van de Noordstraat en de Zuidstraat. Duidelijker kan niet. Zonder meer een knap staaltje van richtingsgevoel van onze vroegere stadsbesturen, maar toch wel jammer van de gemiste kans. Er is in Zottegem namelijk geen Weststraat. Die is men waarschijnlijk vergeten. Blijkbaar is het onthouden van de vier windrichtingen dan toch niet zo gemakkelijk als je zou denken. In elk geval, door het ontbreken van de Weststraat is Zottegem uit balans. Het zwaartepunt ligt teveel naar het oosten, met alle gevolgen vandien. Het evenwicht is helemaal zoek.

Het lijkt me eerlijk gezegd schier onmogelijk dat men destijds vergeten is om de Weststraat in het leven te roepen, dus misschien maakt het deel uit van een groter complot? Heeft Zottegem een stil bondgenootschap met het Verre Oosten? Dat is niet helemaal uit te sluiten. De klinkers die gebruikt werden voor de renovatie van ons stadscentrum zijn bijvoorbeeld afkomstig uit India. Er zijn tamelijk veel Thaise en Chinese restaurants in Zottegem. Zelfs een paar van onze frietzaken worden uitgebaat door mensen uit het Verre Oosten.

Wat ook de reden moge wezen voor het ontbreken van de Weststraat in onze stad, het is nog niet te laat om de scheve situatie recht te trekken. Deze column is dan ook een warme oproep aan het Zottegemse stadsbestuur om de cirkel te sluiten. Vul het gapende gat in de windrichtingen. Geef onze stad de Weststraat die ze al lang verdient. Dus droog je tranen ook al heb je veel verdriet. Je kan treuren net als ik maar het helpt ons niet.