Opgelet voor malafide reclameronselaars!

Er zijn in onze regio malafide reclameronselaars op pad die organisaties en zelfstandigen geld proberen af te troggelen.

Verschillende organisaties en zelfstandigen hebben een brief gekregen waarin gevraagd wordt om de bedrijfsgegevens te verbeteren of aan te vullen en ondertekend terug te sturen. Door dat te doen, teken je eigenlijk een meerjarig contract waarbij elk jaar een groot bedrag gefactureerd wordt voor middelmatige of slechte dienstverlening. Zo’n praktijken vinden vooral tijdens de zomer plaats, omdat ronselaars ervan uitgaan dat mensen tijdens de vakantie hun administratie minder stipt bijhouden en dus sneller betalen.

Wie een voorstel voor aanpassing van bedrijfsgegevens of een factuur in de bus gekregen heeft, doet er goed aan zeker de kleine lettertjes te lezen en geen documenten te tekenen zonder de inhoud ervan te kennen. Ook de FOD Economie adviseert iedereen om twijfelachtige aanbiedingen niet te ondertekenen en vooral niets te betalen. Je vindt op de website van de FOD Economie ook een lijst met malafide organisaties.

Meer info en een lijst met in de gaten te houden ronselaars

https://​economie.​fgov.​be/​nl/​themas/​ond​erne​ming​en/​bed​rijf​sopl​icht​ing/​bedrog-​met-​ber​oepe​ngid​sen