Voorzitter dorpsraad Zandbergen gaat voor de 100% “Gewoon doen”


Andy Vanbellinghen stelt zich kandidaat voor de komende gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober. Na 10 jaar actief vrijwilligerswerk in Zandbergen gaat hij zich engageren in de lokale politiek.

“Als inwijkeling wou ik mij direct sociaal integreren in het dorp. Gedurende 10 jaar was ik voorzitter van de ouderraad in de basisschool Klimop. Onze prioriteit was vooral om een verkeersveilige schoolomgeving te cre ëren.

Bij de oprichting van de dorpsraad in 2014 heb ik mij kandidaat gesteld als voorzitter en werd ik direct verkozen.

Onder mijn voorzitterschap hebben we ons vooral gericht naar het doen heropleven van het sociale leven en met onze jaarlijkse kermis en paaseierenraap, zijn we daar zeker in geslaagd.

Ook ben ik reeds verschillende jaren actief binnen diverse adviesraden binnen Geraardsbergen. Hier probeer ik door positieve input te komen tot een advies dat het stadsbestuur dan kan gebruiken voor een beter beheer.

Door het zetelen in de adviesraden en dorpsraad, kan ik wel lokaal een stempel drukken en dit engagement wil ik nu verder uitbreiden en net daarom stel ik mij politiek verkiesbaar.

Bij de Open VLD ben ik niet de enige voorzitter die opkomt, we zijn met 3 in totaal die opkomen binnen Geraardsbergen. Rudi Walckiers en Hugo De Mulder zijn de andere voorzitters die zich ook politiek kandidaat stellen.

Dat we met 3 voorzitters binnen 1 en dezelfde partij opkomen is binnen Geraardsbergen uniek. We gaan voluit de kaart spelen van de burgerparticipatie. Onze slogan is ook niets voor niets “uw luisterend oor” vertelde Andy.