Verkiezingsaffiches Oosterzele weggehaald

Na een intense verkiezingsstrijd in het landelijke Oosterzele werden alle verkiezingsaffiches verwijderd. De affiches vielen op door hun verschillende afmetingen en grote aantallen.

De sperperiode voor het ophangen van politieke affiches liep van 1 juli 2018 tot en met 14 oktober 2018. Tijdens deze periode trachtte elke politieke partij de burgers te overtuigen om voor hen te stemmen. Zowel lokale als provinciale affiches verschenen in het straatbeeld. Een gemeente is niet verplicht om te zorgen voor plaatsen of borden voor verkiezingspropaganda. De beslissing of er borden worden geplaatst, wanneer en hoeveel, behoort tot de lokale autonomie van de gemeenten. Oosterzele koos ervoor om dit wel te doen. Zo werd er een bord geplaatst aan de parking in het centrum van Balegem.

Desondanks was niet iedereen even gediend met de grote hoeveelheid verkiezingsaffiches. Zo werd een fictieve affiche opgemaakt om het overmatig gebruik van verkiezingsdrukwerk aan te kaarten. ‘in tijden van besparingen is het ongepast om een volledige gemeente te bekladden met dure affiches die eveneens moeilijk biologisch afbreekbaar zijn. Ik stel me vragen bij het duurzaamheidsideaal die de politieke partijen vooropstellen.’ aldus de initiatiefnemer. De jongen op de affiche is een bekend gezicht binnen de Oosterzeelse jeugd. Hijzelf reageert neutraal op het standpunt van de initiatiefnemer.

X