©Sophie Richez - Open Vld voorzitter spreekt in naam van de partij: "we vrezen dat Guy de stad onbestuurbaar wil verklaren".

Open Vld Ninove neemt 1 december de fakkel over

Open Vld voorzitter, Yves Evenepoel, spreekt in naam van de partij: “we vrezen dat Guy D’Haeseleer stad onbestuurbaar wil verklaren”.

Het partijbestuur van Open VLD Ninove heeft zich recent uitgesproken over de huidige politieke situatie in onze stad en heeft na een rijk en intens debat volgende standpunten in genomen:

“Het initiatiefrecht tot het vormen van een bestuursmeerderheid blijft wat ons betreft bij de lijsttrekker van Forza Ninove, Guy D’Haeseleer. Dit is een herbevestiging van het standpunt van onze lijsttrekker Tania De Jonge na de verkiezingen. Forza Ninove behaalde 40% van de stemmen en 15 zetels en is duidelijk de grootste politieke formatie in Ninove. Aan hen om op zoek te gaan naar een meerderheid om onze stad te besturen.

We stellen echter vast dat Guy D’Haeseleer, een maand na de verkiezingen, niet verder komt dan “in alle rust en stilte gesprekken te voeren” en in tal van interviews blijft uithalen naar onze partij en burgemeester, door ons te beschuldigen van een “verrottingsstrategie”. Ons antwoord hierop is simpel maar duidelijk: stop met klagen en zagen en neem op een ernstige manier uw eigen verantwoordelijkheid op, de verkiezingscampagne is voorbij!

Als Open VLD willen we duidelijk zijn: een mogelijke samenwerking van onze partij met Forza Ninove is “uitgesloten”. Dit werd unaniem herbevestigd in ons partijbestuur. Dit was het standpunt van onze partij voor de verkiezingen en blijft ons standpunt na de verkiezingen. Deze houding vloeit voort uit meerdere overwegingen:

– Ideologische principes: wij hebben geen cordon sanitaire nodig om te beseffen dat de liberale basisbeginselen van individuele vrijheid en gelijke kansen voor “elke” Ninovieter onverzoenbaar zijn met de basisbeginselen van extremistische partijen, in dit geval Vlaams Belang/Forza Ninove. Het steeds opnieuw opstoken van mensen tegen elkaar, het veralgemenen en stigmatiseren van bepaalde bevolkingsgroepen, maar ook het feit dat lokale aanhangers, zelfs kandidaten en verkozenen, van Forza Ninove regelmatig racistische uitspraken op sociale media plaatsen (en dan hebben we het niet alleen over de “ludieke” chocomousse foto) spreken wat ons betreft voor zich.
– Rechtlijnigheid en consequent zijn naar onze kiezers toe: Guy D’haeseleer verwijt onze partij een verrottingsstrategie omdat we geen coalitie met hem willen vormen. Dit is het geenszins. Het is een consequente houding die we zowel voor als na de verkiezing herhalen: we vormen geen coalities met extreemrechts (ook niet met extreemlinks trouwens). Elke kiezer kent dit standpunt en weet dit als hij/zij in het stemhokje een stem uitbrengt voor Open VLD. Dat wij na de verkiezingen rechtlijnig aan dit standpunt vasthouden is een consequent toepassen van ons partijstandpunt. Het omgekeerde doen zou pas kiezersbedrog zijn.
– 0,0 vertrouwensbasis: Guy D’Haeseleer heeft de laatste jaren Open VLD, en in het bijzonder onze Burgemeester, con-ti-nu door het slijk gehaald met alle mogelijke beschuldigingen, leugens, verwijten en beledigingen. Heeft men de voorbije maanden en weken al eens gezien wat sommige aanhangers van Forza Ninove op sociale media naar de kop slingeren van Tania De Jonge? En bij uitbreiding naar elkeen die het zich waagt een ietwat kritische houding aan te nemen ten aanzien van Guy D’Haeseleer of Forza Ninove? Mogen er nog meningen bestaan van niet-Forza aanhangers? In een dergelijke sfeer van verbale agressie en negativisme die de voorbije jaren bewust wordt gevoed door Guy D’Haeseleer moet men niet verwachten dat wij als Open VLD in zijn armen gaan vallen om met hem te gaan besturen? Nooit!

Kopman Forza Ninove – Guy D’Haeseleer

De strategie van Guy D’Haeseleer en Forza Ninove heeft hem en zijn partij geen windeieren gelegd: met 40% behaalt hij een klinkende verkiezingsoverwinning.

MAAR EVENZEER is onze partij niet afgestraft door de kiezer: we stegen met 2,5% naar 27%, en we behielden ons zetelaantal (9). Onze lijsttrekker zag haar voorkeurstemmen stijgen van 2.847 in 2012 naar 4.861 nu (+ 60%). 7.326 kiezers hebben onze partij het vertrouwen gegeven, dat zijn er duizend meer dan zes jaar geleden. Onze lijst met sterke kandidaten, onze sterke campagne en ons programma werden door de kiezers dus niet afgestraft, integendeel. Ook dat mag gezegd worden.

Zoals al duidelijk gemaakt, met een dergelijk verkiezingsresultaat is Guy D’Haeseleer democratisch aan zet om een nieuw bestuur te vromen. We wachten af of hij tot meer in staat is dan oppositie voeren?

Indien hij er op een bepaald ogenblik niet in slaagt om een bestuursmeerderheid tot stand te brengen, zijn we als Open VLD, als grootste niet extremistische partij, bereid om zelf een initiatief te nemen en na te gaan of een bestuursmeerderheid op de been kan gebracht worden. Het feit dat andere partijen aangeven te kiezen voor de oppositie maakt de slaagkansen niet groot. Maar we willen ten gepaste tijden onze politieke én bestuurlijke verantwoordelijkheid nemen: onze eigen kiezers, de 60% kiezers die niet voor Forza Ninove hebben gestemd, maar ook alle burgers van onze stad verdienen dit. Immers, we kunnen Ninove niet stuurloos achterlaten voor vele maanden of zelfs jaren. Daarvoor zijn er te veel uitdagingen die liggen te wachten. Nogmaals, het initiatief ligt bij Guy D’Haeseleer, als het hem lukt dan zullen we met volle overtuiging in de oppositie gaan om zijn beleid kritisch onder de loep te nemen. Maar als het hem niet lukt, vinden we dat we als tweede grootste partij met de tweede populairste lijsttrekker ook een poging moeten kunnen ondernemen om uit de impasse te raken. Lukt dat niet, dan hebben we het tenminste geprobeerd en onze verantwoordelijkheid niet ontlopen.

Tot slot willen we ook nog één ding duidelijk maken. Het is niet omdat we niet samenwerken met Forza Ninove of Guy D’Haeseleer dat we aan de duizenden kiezers van deze partij ook de wacht aan zeggen. We beseffen dat er ook veel kiezers op Forza Ninove hebben gestemd omwille van onzekerheden of angst over maatschappelijke ontwikkelingen waar we als burgers, maar ook als politici (zeker lokaal) schijnbaar weinig vat op lijken te hebben. Kiezers grijpen dit aan om voor radicale verandering te kiezen. De tijdsgeest illustreert dit heel sterk, ook internationaal. Ook teleurstelling in de andere Ninoofse partijen of zuivere proteststemmen hebben een rol hebben gespeeld. We willen duidelijk maken dat we deze kiezers niet uitsluiten, maar terug willen overtuigen door het voeren van een nog beter en eerlijker beleid en bestuur. Dat is ook net de essentie van politiek.” aldus de Open Vld Ninove

X