Open Vld plus Oosterzele stapt naar Raad voor Verkiezingsbetwistingen

 Open Vld plus heeft klacht ingediend over de geldigheid van de verkiezingen in Oosterzele. De klacht werd gisteren – 28 november – ingediend bij de Raad voor Verkiezingsbetwistingen is gestoeld  op meerdere argumenten. Meerderheidspartij CD&V/N-VA haalde bij de verkiezingen net 50%van de stemmen en kon nipt de absolute meerderheid van 12 op 23 zetels behouden.

Een overzicht van handelingen die in het bezwaar zijn opgenomen kunnen de regelmatigheid van de verkiezingscampagne hebben verstoord. Deze hebben dus  wellicht een re ële invloed gehad op de verkiezingsuitslag en de zetelverdeling tussen de verschillende partijen. Open Vld plus betwist de geldigheid van de verkiezingen en vraagt de schorsing of vervallenverklaring van het mandaat van een aantal verkozenen.

Fractieleider Filip Michiels (Open Vld plus): “Er zijn wetten en decreten die iedereen moet naleven wanneer hij of zij zich kandidaat stelt voor de gemeenteraadsverkiezingen. Ook een burgemeester of schepen.  Door de vele meldingen van inwoners die wij ontvingen over mogelijks onwettelijke handelingen, konden we niet anders dan tegen de uitslag van de verkiezingen bezwaar indienen. Als iedereen zich aan de wetten en decreten houdt zou het aantal stemmen voor CD&V  er anders kunnen hebben uitgezien. Dit zou een zetelverschuiving kunnen betekenen, waardoor CD&V/N-VA die absolute meerderheid zou kunnen kwijt spelen.”

Open Vld plus heeft een volledig dossier ingediend, waarin ook wordt verwezen naar de aangifte van verkiezingsuitgaven. Deze documenten waren pas vanaf 14 november ter inzage, waardoor het niet echt mogelijkwas om veel vroeger bezwaar in te dienen.

De Raad voor Verkiezingsbetwistingen is een onafhankelijk Vlaams administratief rechtscollege dat de bezwaren behandelt die tegen een lokale verkiezing worden ingebracht en die de juistheid nagaat van de zetelverdeling  tussen de lijsten en van de rangorde waarin de raadsleden en de opvolgers gekozen zijn verklaard. Zo is zij ook bevoegd voor klachten inzake de verkiezingsuitgaven door kandidaten en lijsttrekkers.

Binnen 40 dagen na de indiening van een bezwaar moet de Raad voor Verkiezingsbetwistingen in openbare zitting een uitspraak doen. De beslissing wordt binnen de drie dagen meegedeeld aan de gemeenteraad en de  bezwaarden. Is er binnen de termijn van 40 dagen geen uitspraak, dan wordt het bezwaar als verworpen beschouwd en is de uitslag van de verkiezing definitief (tenzij er nog procedures lopende zouden zijn).