Klimaatactieplan Ninove sinds maart 2016 in mini-ijstijd?

In 2016 heeft de stad Ninove zich ge ëngageerd in het burgemeestersconvenant voor het halen van de klimaatdoelstellingen van 2020. Lokale overheden hebben een leidende rol in het zich voorbereiden en aanpassen aan de klimaatverandering. Door lid te worden van het burgemeestersconvenant voor klimaat en energie verzekeren ze zich van steun bij die inspanningen doordat ze erkenning, fondsen en mogelijkheden tot netwerken krijgen. Dit is nodig om hun engagementen naar een volgend niveau te kunnen brengen.

Om te kunnen evalueren of een ondertekenaar zijn doelstellingen haalt, wordt haar gevraagd elk tweede jaar na de goedkeuring van hun actieplan i.v.m. het beperken van en het zich aanpassen aan de klimaatverandering, een monitoringrapport in te dienen én te publiceren. Elke vier jaar wordt de uitstootinventaris geüpdatet om de vooruitgang te zien i.v.m. het verminderen van de uitstoot en het energieverbruik. Daarin staan de resultaten vermeld over de mate van implementatie van het ingeleverde actieplan van Ninove en de tussentijdse resultaten.

“We willen voorkomen dat de burgemeester Tania De Jonge en de schepen van klimaat Wouter Vande Winkel bestookt worden met duizenden sms’en om hen wakker te schudden.” benadrukte Niklas Arents.

Als gevolg van de vele spijbelbetogingen van de voorbije weken, waarbij duizenden jongeren op straat kwamen voor het klimaat, postte burgemeester Tania De Jonge een bericht op Facebook. Ze benadrukte dat Ninove ook bezig is met de klimaatsveranderingen doordat ze het burgemeestersconvenant (klimaatactieplan 2020) had ondertekend. Een geweldig initiatief waarbij een CO2-nulmeting (van 2011) de basis vormt om tegen 2020, 20% minder CO2 uit te stoten, 20% hernieuwbare energie te produceren en 20% energie-effici ënter te worden. Het ondertekenen van dit klimaatactieplan werd goedgekeurd in maart 2016 en ging van start in april van dat jaar.

De jongeren van Jong-N-VA zijn, net zoals sommige nationale acties, ook ‘curieuzeneuzen’ en vroegen zich af of dit monitoringsverslag al ergens gepubliceerd is, aangezien ze dit niet kunnen vinden op de website van de stad, noch de site van het burgemeestersconvenant zelf. Buiten de burgemeester stellen ze de vraag uiteraard ook aan kersvers schepen voor klimaat, Wouter Vande Winkel. Zij hopen dat het monitoringsverslag de Ninovieter snel zal bereiken, we zijn uiteindelijk al bijna drie jaar na de ondertekening. Dat is nu net iets wat de “brossers voor de bossen” aanklagen.   Het duurt allemaal veel te lang voordat de politiek iets onderneemt voor ons klimaat. Dergelijke stilstand kan zelfs leiden tot ontslag zoals we hebben gezien in de Vlaamse regering bij Joke Schauvliege, legde Jong N-VA voorzitter Niklas Arents uit.