Veilige fietsverbinding naar centrum met trage wegen in halfverharding

vlnr schepenen Wouter Vande Winkel, burgermeester Tania De Jonge en schepenen Joost Arents

De stad Ninove maakt werk van veilige fietsverbindingen naar het centrum in het kader van het tragewegenproject dat de stad lopen heeft. Met halfverharding werden verschillende voor fietsers volstrekt onbruikbare   buurtwegen omgevormd tot befietsbare wegen die zelfs bij winterweer een alternatief vormen voor routes waarbij fietsers zich tussen het gemotoriseerd verkeer moeten begeven.

Het eerste stuk van Outerstraat tot Carrefour werd door schepen Henri Evenepoel vorige legislatuur al opnieuw geasfalteerd, in het kader van de trage wegen werd de oude buurtweg achter de Carrefour opnieuw aangelegd. “Op die manier kunnen fietsers via de doorsteek ter hoogte van de Outerstraat nr. 135 achter de Carrefour naar de Elnonestraat rijden en de goed verlichte oversteekplaats aan de Gentsestraat nemen om richting centrum te gaan en rotonde Den Dollar vermijden” vertelt schepen van Openbare Werken & Mobiliteit Wouter Vande Winkel (Samen).

Nog meer winst ziet Vande Winkel in de verbinding tussen de Terrasstraat en de Oude Eichembaan. “Via dit nieuwe trac é kunnen fietsers uit Voorde en Appelterre-Eichem de drukke Aardeweg vermijden en rechtstreeks aansluiten op het fietspad aan Den Dollar”.  Dit project zal ongeveer zo’n 7.000 euro kosten” zegt Vande Winkel, “Op termijn willen we dat traject met steun van de provincie ook omvormen tot een volwaardig fietspad, maar dat dossier vraagt onteigeningen en dat vraagt veel tijd. De halfverharding die nu aangelegd werd is echter al een flinke stap vooruit.”

Schepen van Onderwijs Joost Arents (onafhankelijk) is tevreden met de realisaties van het tragewegenproject. “We willen meer scholieren en werknemers stimuleren om met de fiets naar het centrum te komen,” zegt Arents, “maar de eerste voorwaarde daarvoor zijn veilige routes waar het aangenaam fietsen is.”

De stad plant ook op andere trajecten comfortverhogende maatregelen door de aanleg van buurtwegen in halfverharding. Voor de verbinding tussen de Witherenstraat en de Lange Muren, waardoor de woonwijken langs die kant van de Denderhoutembaan aantakken op de Snoekgrachtweg richting centrum, hoopt het stadsbestuur het betrokken perceel te kunnen aankopen. De buurtweg die de Krepelstraat met de terreinen van Eendracht Winnik verbindt wordt eveneens aangepakt, net als de populaire buurtweg in Neigem die Prindaal met Bevingen verbindt.