Nieuw N-VA bestuur in Zwalm

Elke drie jaar kiezen de N-VA-leden een nieuw afdelingsbestuur. Op 1 februari was het weer zover.

Louis Ide: “Met twaalf gemotiveerde leden zal ons nieuwe bestuur er de komende drie jaar alles aan doen om N-VA Zwalm op de kaart te zetten.
Met indrukwekkende scores werden Freddy Huyghebaert en Baudewijn Diependaele verkozen tot voorzitter en ondervoorzitter.
Peter Van Den Haute en mezelf (Louis Ide) behoren als verkozenen sowieso tot het bestuur. Verder kregen ook Christine Vallat, Willy
De Vleeschauwer, Michel Terryn, Koenraad Beaufays, Alexander Soenen, Lut Flamang, Wim Dossche en Sarne De Vlieger een
plekje in ons bestuur.”

In de bestuursvergadering van woensdag 20/2 werd Alexander Soenen tot secretaris en Wim Dossche tot penningmeester gekozen.
Louis Ide is de communicatieverantwoordelijke en Willy De Vleeschauwer de ledenverantwoordelijke.

Foto in bijlage van het bestuur samen met Assita Kanko. Sarne en Koenraad ontbreken op de foto wegens andere verplichtingen.

X