Jeugdhuis Het Uur wordt tijdelijk gesloten

Burgemeester Tania De Jonge

De burgemeester heeft bij burgemeestersbesluit beslist om het huurcontract met jeugdhuis vzw Het Uur met ingang van 1 maart 2019 tijdelijk stop te zetten voor een periode van drie maanden. Deze stopzetting geeft het nieuwe jeugdhuisbestuur de tijd om de wettelijke statuten aan te passen en een degelijke werking uit te bouwen. De stad stelde namelijk vast dat een aantal zaken niet zo goed lopen binnen het Meerbeekse jeugdhuis, dit ondanks de inzet van een aantal jongeren.

Op 11 februari organiseerde de burgemeester een hoorzitting met de nieuwe bestuurders en een vertegenwoordiging van het oude bestuur. Het was een constructief gesprek, waaruit is gebleken dat het pand in de huidige omstandigheden beter tijdelijk wordt gesloten.

Besluit van de burgemeester van 20 februari 2019

Het huurcontract met de vzw Het Uur wordt met ingang van 1 maart 2019 opgeschort tot en met 31 mei 2019.

Het jeugdhuis kan opnieuw worden opgestart als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

– Aanpassing van de statuten van vzw Het Uur met de nieuwe bestuurders.

– Organisatie van een overleg tussen de jeugddienst en de nieuwe bestuurders, waarbij een afsprakennota wordt uitgewerkt met volgende inhoud:

    – doelstelling van het jeugdhuis en een beschrijving van de kerntaken.

    – overzicht van een kalender met activiteiten waarbij de activiteiten met versterkte muziek worden aangegeven en het aantal ervan beperkt wordt op jaarbasis.

– Procedurebeschrijving van de wijze waarop de boekhouding wordt gevoerd. Vooral transparantie en correctheid zijn hierbij essentieel.

– De stad (jeugddienst) zal een controlesysteem inbouwen op het gebruik van het jeugdhuis (activiteiten en op regelmatige tijdstippen rondgang in het gebouw).

– De stad zal het huurcontract herwerken met doelstellingen van een jeugdcentrum en voorzien in een artikel waarbij op korte termijn kan worden ingegrepen als er iets fout loopt met het beheer.