ASZ Geraardsbergen is klaar voor de toekomst.


Geraardsbergen. In 2018 vonden 119.373 unieke pati ënten de weg naar het ASZ Geraardsbergen, bijna 2% meer dan het jaar voordien. Het aantal dagbehandelingen nam maar liefst toe met 52.88 % van 8.547 naar 13.067 dagbehandelingen in 2018. Het operatiekwartier voerde 5.930 ingrepen uit, terwijl de spoed bijna 4% meer spoedmeldingen kreeg. het innovatief zorgaanbod met hoogtechnologische apparatuur wordt gevoelig uitgebreid.

“Het was een moeilijke periode”, aldus Sabine Siau, algemeen directeur wnd. van het Algemeen Stedelijk Ziekenhuis “maar vandaag, ondanks de besparingen die de overheid de gezondheidssector oplegt en de ziekenhuizen treft, zijn we helemaal klaar voor toekomst en kunnen we een positief resultaat voorleggen. “

Innovatief zorgaanbod met hoogtechnologische apparatuur…

Het ASZ blijft investeren in nieuwe behandelingen, een innovatief zorgaanbod en hoogtechnologische apparatuur.

Zo neemt ASZ campus Geraardsbergen in maart een hypermoderne SPECT-CT in gebruik. Dit toestel combineert onderzoekstechnieken uit de nucleaire geneeskunde en de radiologie. Vooral pati ënten met orthopedische en oncologische aandoeningen zijn hiermee erg gebaat.

Begin 2019 zijn de renovatiewerken gestart op campus Geraardsbergen voor een budget van 300.000 euro, bovendien zullen er meer eenpersoonskamers worden ingericht.

Daarnaast zet het ASZ campus Geraardsbergen op de kaart als acute basisspecialistische campus d.m.v. focused clinics voor volgende specialismen: orthopedie, bariatrische heelkunde, urologie en plastische heelkunde. Een focused clinic koppelt effici ëntie aan een sterke dienstverlening en een hoge kwaliteit van zorg.

Vervolgens volgt er dit jaar de versterking van het gynaecologisch en kindergeneeskundig aanbod op de campus Geraardsbergen. Zwangerschapsopvolging en begeleiding alsook de kindergeneeskundige opvolging na de bevalling blijven lokaal georganiseerd in Geraardsbergen.

En niet te vergeten de urologen van het Algemeen Stedelijk Ziekenhuis voeren sinds kort de uiterst effici ënte HoLEP-lasertechniek uit op campus Geraardsbergen. Het aantal ziekenhuizen welke deze lasertechniek voorstellen is in Belgi ë beperkt.

het internationale NIAZ-kwaliteitslabel

Kwaliteit voorop 2018 was een belangrijk jaar voor het ASZ. Het Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg (NIAZ) heeft het internationale NIAZ-kwaliteitslabel toegekend aan het ASZ. Met dit label heeft het Algemeen Stedelijk Ziekenhuis het bewijs in handen dat het zijn pati ënten een hoog niveau van kwalitatieve en veilige zorg biedt en dat er een permanente cultuur van verbetering heerst.

Burgemeester Guido De Padt is opgetogen over de resultaten: “Uit het voorgaande blijkt alleszins dat de nieuwe en innovatieve investeringen die de directie van het ASZ in het ziekenhuis wil doen,   er zullen voor zorgen dat dat we een prominente rol zullen spelen binnen de netwerkvorming met andere ziekenhuizen.”