Bestuur NV-a Ninove

Een nieuwe wind waait door N-VA Ninove

Bestuur N-va Ninove

Caf é Den Belleman barstte begin februari net niet uit zijn voegen. De opkomst voor de bestuursverkiezing was ongezien. Ook het aantal Ninovieters dat zich kandidaat stelde, ging er fors op vooruit. Maar liefst dertig leden maken nu deel uit van het bestuur. Ook de taakverdeling is intussen rond.

“We zetten de verjonging door, dat is onze duurzame toekomst” dixit voorzitter Johan Soetaert.

Johan Soetaert werd herverkozen tot voorzitter en zal de weg tonen aan de kersverse ondervoorzitter Niklas Arents, die de jongerenwerking doorgeeft aan Tim De Clercq. Er werd ook een nieuwe secretaris aangeduid: Edwin Castelein, gesteund door de nieuwe penningmeester Sam De Duffeleer. Die laatste doet trouwens ook zijn intrede vanuit Jong N-VA. Tegelijkertijd vervoegen Jeroen Van Assche (communicatieverantwoordelijke) en Andrew Vanderpoorten (evenementverantwoordelijke) deze nieuwe gezichten bij N-VA Ninove.

“We begrijpen als geen ander de afkeer over de huidige politiek in Ninove. N-VA blijft standvastig en komt hier veel sterker uit, dat zullen de Ninovieters binnenkort wel merken.” Dixit Jeroen Van Assche, communicatieverantwoordelijke.

Daarmee waait er een frisse wind door N-VA Ninove. Er wordt dan ook volop ingezet op de jonge politieke talenten die tijdens de komende verkiezingen in mei hun klauwen al kunnen zetten. Niklas Arents en Laura Peeters zijn daarbij de frisse welpen die met hun kennis over migratie, onderwijs, eco-realisme én confederalisme onmiddellijk de politieke debatten zullen aanscherpen. Karolien De Roose zal op het Ninoofse front de vinger aan de pols houden.

X