De Gouverneur tikt het gemeentebestuur van Geraardsbergen op de vingers i.v.m. de openbaarheid van bestuur.


Geraardsbergen. Begin februari diende Groen een klacht in bij de gouverneur van de Provincie Oost-Vlaanderen omdat de commissievergaderingen, waar de gemeenteraad wordt voorbereid, voor het publiek niet toegankelijk zijn.

Openbaarheid van bestuur
Sinds het Gemeentedecreet sinds 2007 van toepassing is, moeten de commissievergaderingen — waar de gemeenteraad wordt voorbereid — voor het publiek toegankelijk zijn. Deze mogelijkheid wordt aan de inwoners van Geraardsbergen ontzegd. Groen diende daarbij een klacht in bij de gouverneur.

Groen vraagt dat het stadsbestuur de commissievergaderingen toegankelijk maakt voor het publiek. Patrick Franceus van Groen: ‘Het gebrek aan openheid van het stadsbestuur valt ten zeerste te betreuren, zeker voor een bestuur dat de mond vol heeft van transparantie, participatie en openbaarheid.’

De commissies moeten voor het publiek toegankelijk zijn.’
De Gouverneur van Oost-Vlaanderen gaf Groen gedeeltelijk gelijk: ‘… de agenda’s van deze commissies vanaf heden op de gemeentelijke website zullen gepubliceerd worden.’ De gouverneur vraagt om de agenda’s van de commissies openbaar te maken, maar Groen zet door en vraagt om de openbaarheid van de commissievergaderingen te respecteren.

In een schrijven aan groen stelt het College van Burgemeester en Schepenen dat er tot nu toe nog geen gemeenteraadscommissies werden samengesteld. ‘Dit klopt,’ stelt Franceus, ‘ maar intussen zijn er al wel commissievergaderingen doorgegaan.’

Groen Geraardsbergen klaagt de houding van dit bestuur en bij uitbreiding van alle zetelende partijen aan. Het kan niet dat een wettelijke bepaling, van toepassing sinds 2007, bedoeld om de gemeenteraadsbeslissingen bij de bevolking transparant te maken gewoonweg genegeerd wordt.

Julien Borremans