Zottegemse oppositie niet tevreden met label “poenscheppers” voor gemeenteraadsleden: “Plat populisme van meerderheid”

 

De Zottegemse oppositie, Open VLD, SP.A en Groen, reageert met gemengde gevoelens op het nieuwe huishoudelijke reglement van de gemeenteraad. Onder andere het feit dat hun oproep voor extra zitpenningen in functie van een kwalitatievere gemeenteraad wordt afgedaan als een non-argument valt zwaar.

De drie partijen dienden een amendement in met wijzigingen voor het nieuwe huishoudelijke amendement. Daarin werden onder andere de scheiding van de gemeenteraad- en de OCMW-raad naar voor geschoven, de oprichting van gemeenteraadscommissies waarin thema’s vooraf voorbereid kunnen worden door meerderheid en oppositie samen en het invoeren van extra zitpenningen, bijvoorbeeld naast de gemeenteraad ook voor gemeenteraadscommissies en voor vertegenwoordigers van de intern verzelfstandigde agentschappen zoals het AGB (Autonoom Gemeentebedrijf).

Lees meer via onderstaande link

“Wij zijn geen poenscheppers: een raadslid dat ernstig werkt, verdient 5 euro per uur”

N-VA-raadslid Evert De Smet vindt de oproep naar meer zitpenningen een “fout signaal” naar de burger. “De N-VA heeft altijd al gesteld dat het g één voorstander is om meer zitpenningen te gaan uitbetalen aan de gemeenteraadsleden. Het argument van de oppositie dat dit de kwaliteit van de gemeenteraad en de op te richten gemeenteraadscommissies zou verbeteren, is een non-argument.”

Het statement van De Smet viel bij de oppositie niet in goede aarde. Open VLD raadslid Dirk Minnaert: “In plaats van een uitgestoken hand naar de oppositie, wordt de indruk gewekt dat wij poenscheppers zijn. Een raadslid dat zijn werk goed doet, werkt gemiddeld verschillende uren per dag, en dit het hele jaar door. Met de huidige tarieven komt dat neer op 5 euro bruto per dag. Wij zitten in de gemeenteraad om een constructieve bijdrage te leveren, niet om poen te scheppen. De extra zitpenningen worden vooropgesteld door de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten. Ze zijn dus allerminst uit de lucht gegrepen. Je mag in deze ook niet vergeten dat er sinds het samenvoegen van de gemeente- en OCMW-raad minder zitpenningen worden uitbetaald.”

Ook Groen-raadslid Dieter Everaert reageerde intussen: “Plat populisme van de meerderheid. Het had met een schepen minder gekund als men wou besparen. Cumul, combinatie met (top)jobs, sommigen draaien er hun hand niet voor om. Een schepen krijgt een loon waar je goed kan van leven. Dit is niet te vergelijken met de zitpenning die de gemeenteraadsleden krijgen om hun controlerende taak uit te voeren. Telkens op nieuw haalt collega Dirk Minnaert onzorgvuldigheden en flagrante fouten uit de dossiers. Gelukkig heeft Zottegem een traditie van constructieve oppositie.”