Thesis bevestigde in 2001 de noodzaak voor de rechttrekking van de N42. ‘Noodzakelijk voor de leefbaarheid van Geraardsbergen.’


Geraardsbergen. In 2001 liet stedenbouwkundige Ilse Bruylandt uit Goeferdinge in De Beiaard en Het Laatste Nieuws reeds weten dat ‘een goede ontsluiting van de N42 noodzakelijk is, wil Geraardsbergen als kleinstedelijk gebied verder bestaan en economisch verder ontwikkelen.’

In 2001 schreef Ilse Bruylandt een thesis over de problematiek van de N42 in Herzele en de impact ervan op de leefbaarheid in Geraardsbergen. Bruylandt beweert in haar thesis dat een rondweg vanaf Herzele de beste oplossing is om de ontwikkeling in Geraardsbergen te stimuleren en de leefbaarheid van de N42b te garanderen.
In haar thesis weegt de stedenbouwkundige de pro’s en contra’s af. Volgens haar is het zonneklaar dat de N42 zal zorgen voor de verdere ontsluiting van Geraardsbergen. De huidig situatie behouden, is nefast voor de economische ontwikkeling van de streek en werkt het isolement van de Oudenbergstad verder in de hand.

Doorstroming en veiligheid
Bruylandt stelt dat de rondweg — de zogenaamde doortrekking van de N42 — de beste oplossing is. De aanpassing van het bestaande trac é is geen optie omwille van het gebrek aan ruimte. ‘Er zouden te veel onteigeningen moeten worden doorgevoerd om tegemoet te komen aan de noodzakelijke verkeers- en veiligheidsvoorwaarden.’ Zowel voor een betere doorstroming van het verkeer, als voor de veiligheid van de N42b is het aangewezen om de plannen door te voeren. ‘Het oude trac é zou dienen voor het lokaal en de rondweg voor doorgaand verkeer.’

In haar thesis wijst Ilse Bruylandt erop dat we ons niet mogen blindstaren op de ontsluiting van Geraardsbergen. ‘Er is in eerste instantie de ongelijke concurrentie met het nabije Henegouwen dat erkend is als Europees impulsgebied waardoor er zich allerlei bedrijven komen vestigen en zo genieten van de voordelen. Bovendien is er het tekort aan bedrijfsterreinen omdat het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen de aanleg van bedrijfsterreinen aan banden heeft gelegd.’

De Padt reageert positief
Burgemeester Guido De Padt (Open Vld) reageerde in 2001 positief op de bevindingen van Ilse Bruylandt. ‘Ik ben tevreden dat in het kader van een universitaire studie opnieuw duidelijk wordt dat de rechttrekking van de N42 een must is en blijft, niet alleen voor de verkeersveiligheid van Herzele maar ook voor de sociaaleconomische en toeristische leefbaarheid van Geraardsbergen.’

Julien Borremans

X