Inspectie Dierenwelzijn bij Poezengeluk: geen sluiting wel veel aandachtspunten.

Gerechtelijk onderzoek naar fraude bij Poezengeluk.


Geraardsbergen/Idegem. Naar aanleiding van een klacht van Veerle Vermeir bij Dierenwelzijn tegen Poezengeluk vzw/Animal Welfare Belgium vzw wegens zware verwaarlozing en mishandeling van de kittens en katten en verschillende inbreuken tegen ‘de erkenningsvoorwaarden voor inrichtingen voor dieren en de voorwaarden inzake de verhandeling van dieren’, bracht Dierenwelzijn dinsdag een inspectiebezoek aan de organisatie te Idegem. ‘Er werden geen overtredingen vastgesteld’, werd ons vanuit officiële middens meegedeeld, maar er zijn wel een reeks aandachtspunten, waar Poezengeluk werk moet van maken. Intussen loopt er een gerechtelijk onderzoek naar fraude tegen de organisatie. Dominique De Vuyst reageert scherp. Ze dreigt met klachten wegens ‘laster en eerroof, schending van de privacy en diefstal’.

‘Er was geen vuiltje aan de lucht.’
Een aantal weken geleden diende Veerle Vermeir – die als vrijwilligster bij Poezengeluk werkte – een klacht in tegen de organisatie te Idegem wegens zware verwaarlozing en mishandeling van kittens en katten en van verschillende inbreuken tegen de erkenningsvoorwaarden zoals die in het Koninklijk Besluit van 27 april 2007 zijn vastgelegd. Vorige week kwamen Veerle Vermeir en twee andere voormalige vrijwilligers – Nadia Longeval en Carine Couchie – met een dossier voor de dag dat hun beschuldigingen ondersteunt. Het artikel dat vorige week op onze site over dit dossier verscheen, zorgde voor de nodige commotie.

In een reactie liet Dominique De Vuyst weten dat er van de beschuldigingen aan het adres van Poezengeluk van de vrijwilligsters niets aan is. Volgens de verantwoordelijke van de poezenorganisatie was er geen vuiltje aan de lucht.

Geen overtredingen, wel heel wat aandachtspunten…
Dinsdag kreeg Poezengeluk een inspectiebezoek van Dierenwelzijn. Vanuit officiële middens kwamen we te weten dat er geen overtredingen werden vastgesteld, maar dat er wel een reeks van aandachtspunten zijn, die de nodige aandacht verdienen. Zo moet er samen met de dierenarts een structureel plan worden opgesteld voor de begeleiding van de katten en kittens. Kittens moeten in optimale gezondheid ter adoptie worden aangeboden. Naast het dierenasiel was er ook een dierenpension, waar katten op vakantie konden komen. Daarvoor heeft De Vuyst geen erkenning. Het kattenpension gaat dus dicht. Ook de winkel moet dicht. De kooien – waar de poezen verblijven – zijn niet reglementair en moeten worden vervangen…

In de dagen voor het inspectiebezoek heerste er een grote drukte bij Poezengeluk. Met man en macht werd er gewerkt om het gebouw een stevige poetsbeurt te geven. Ik heb dit zelf kunnen vaststellen, want daags voordien werd ik voor een werkbezoek uitgenodigd. De overbevolking van het gebouw werd ook aangepakt. Op het moment van mijn bezoek verbleven er 80 katten. Heel wat katten en kittens kregen een ander onderkomen. Bezoekers worden niet meer toegelaten in het asiel zelf. Gasten worden enkel nog vooraan ontvangen. Een bezoek wordt beperkt tot 15 minuten. Met deze maatregelen wou De Vuyst anticiperen op een mogelijks inspectiebezoek van Dierenwelzijn.

Gerechtelijk onderzoek naar fraude.
Daarmee is nog lang niet alle onheil bezworen. Tegen Poezengeluk van Dominique De Vuyst loopt nog een gerechtelijk onderzoek naar fraude. Gezien het onderzoek volop wordt gevoerd, kunnen wij daar momenteel nog geen details over geven. We willen het onderzoek zeker niet schaden.

Nadia Longeval, Carine Couchie en Veerle Vermeir zijn op de hoogte van de ‘transformatie’ die de organisatie naar aanleiding van het inspectiebezoek heeft ondergaan: ‘de dieren werden eindelijk allemaal onderzocht door de dierenarts waarna zieke dieren werden verwijderd en verzorgd, er werd ontwormd, adopties werden gepromoot en versneld zodat het aantal katten snel drastisch afnam, er werd grondig gepoetst en opgeruimd door de vrijwilligers, extra ruimten werden in gebruik genomen, er werd geschilderd, de hele shop van Tom & Co die in de ingang stond werd verwijderd, een nieuwe onthaalruimte werd gecreëerd…’ het verschil tussen voor en na is enorm groot, wat de voormalige medewerksters van Poezengeluk toejuichen. ‘We zijn tevreden dat er nu wel actie is ondernomen en dat de dieren ter plaatse betere tijden tegemoet gaan.’

Dominique De Vuyst reageert…
‘Als voorzitster van de vzw Poezengeluk heb ik tot op heden geen weet van een gerechtelijk onderzoek ten laste van onze vzw. Het enige gerechtelijk onderzoek dat door het parket wordt gevoerd, is een diefstal van 1.500 euro door een vrijwilligster in december 2018.’ De Vuyst wacht de resultaten van dit onderzoek af en beweert dat deze informatie relevant is voor de beeldvorming van Poezengeluk van de afgelopen week op onze site.

Eens ‘het klachtendossier’ is afgehandeld zal De Vuyst tegen elke betrokken partij klacht neerleggen wegens ‘laster en eerroof, schending van de privacy en diefstal’. In scherpe bewoordingen vraagt Dominique De Vuyst zich af of de getuigenissen van verschillende vrijwilligsters niet werden ingegeven door medische problemen waar ze mee te kampen hebben.

Inzake netheid en verzorging zegt De Vuyst het volgende: ‘De meeste katten worden tijdelijk opgevangen omdat bepaalde inwoners van Geraardsbergen uit hun woning worden gezet. Poezengeluk vangt dan de katten gratis op tot wanneer deze inwoners een vaste woning hebben. Wat de vakantiegangers betreft, dat is heel beperkt omdat we eenvoudig weg de ruimte niet hebben. Naar de toekomst toe wordt dit geëvalueerd.’ De Vuyst onderstreept dat er inzake de netheid van het gebouw en de verzorging van de katten en kittens nooit enig verschil is geweest met nu. ‘We hebben steeds gestreefd naar de beste kwaliteit.’

Wat betreft de beschuldigingen inzake fraude, laat de verantwoordelijke van Poezengeluk weten dat er genoeg controlemechanismen zijn ingebouwd. ‘Er zijn genoeg mensen die toegang hebben tot onze boekhouding om ons te controleren.’

Julien Borremans

 

Zeen is a next generation WordPress theme. It’s powerful, beautifully designed and comes with everything you need to engage your visitors and increase conversions.

X