Zwalmse openbare verlichting gaat twee uren langer branden

“Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Zwalm heeft de intentie de gemeenteraad voor te stellen om het doofregime van de openbare verlichting langs de gemeentewegen op haar grondgebied aan te passen van middernacht tot 5 uur i.p.v. vanaf 23 tot 6 uur. De extra CO2-uitstoot die daarmee gepaard gaat, wordt gecompenseerd”, kondigt schepen Francia Neirinck (voorZwalm) aan.

Tijdens één van de inspraakmomenten die het nieuwe bestuur in Zwalm organiseerde, werd aangekondigd dat de gemeenteraad wordt voorgesteld voortaan de openbare verlichting ’s nachts 2 uur langer te laten branden. Hiermee geeft het nieuwe gemeentebestuur gehoor aan de vraag van zeer vele Zwalmenaars. In de loop van de maand november zou de omschakeling plaatsvinden.

“Tijdens de huisbezoeken ter voorbereiding van de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2018 werd door bijzonder veel inwoners gevraagd om de openbare verlichting opnieuw ’s nachts opnieuw te laten branden. Als verkozene sta je in de eerste plaats ten dienste van de bevolking en is het ook onze plicht om hiernaar te luisteren en te handelen”, zegt Neirinck.

“De verlichting opnieuw de ganse nacht laten branden was echter geen optie, gezien de kostprijs én omdat we met Zwalm het engagement aangaan om tegen 2030 in totaal 40% minder CO2 uit te stoten. De straatverlichting is een grote veroorzaker van die CO2-uitstoot. Maar tussen geen of volledige straatverlichting liggen veel opties. Er werd dus onderzocht wat de beste verhouding is tussen een hoger veiligheidsgevoel en comfort enerzijds, en de kost en het milieueffect anderzijds. Het is onze taak om een evenwichtige verhouding te vinden tussen kwaliteit, veiligheid, energiebesparing, leefmilieu en comfort. Er werd dan ook besloten om deze aanpassing te doen van het huidig straatverlichtingsstelsel. De extra CO2-uitstoot wordt dit en de komende jaren gecompenseerd. Zo werd nu al beslist de meest vervuilende lampen (kwikdamplampen te Dikkele) te vervangen door LED-lampen. Bovendien zal de komende jaren budget worden vrijgemaakt om gefaseerd tot in 2030 zo goed als de volledige openbare verlichting van Zwalm te ‘verledden’, wat een stevig effect zal hebben op de kostprijs én de schadelijke CO2-uitstoot”, aldus nog de schepen.