Zwalmse Fietsersbond vraagt globaal plan rond sluiting overwegen

De Fietsersbond Zwalm vraagt aan de gemeente om een globaal plan op te stellen m.b.t. afschaffing van de overwegen en dit met nauwe betrokkenheid van het middenveld in Zwalm.
Zonder enige mobiliteitsalternatieven kunnen wij niet akkoord gaan met de sluiting van de overweg aan de Neerkouter (alsook de plannen voor de sluiting van de overwegen van de Bruggenhoek of Rekegemstraat). Voor meer info, zie het nieuwsbericht dat verschenen is in Nuus: https://www.nuus.be/…/landelijke-mobiliteit-wordt-een-cata…/
Ons standpunt hierin is dat het sluiten van overwegen weliswaar een opportuniteit kan zijn voor het beter sturen van verkeersstromen en natuurlijk ook voordelig is voor vlotter treinverkeer. Maar dan moet er ook voor elke overweg onderzocht worden wat de aanvaardbare alternatieven zijn en zeker voor de zwakke weggebruiker (fietser en voetganger) zodat hij/zij op een vlotte en veilige manier op zijn/haar bestemming geraakt. Het traject tussen de overwegen aan de stations van Munkzwalm en Sint-Denijs-Boekel bedraagt 2,5 km, wat veel is voor wandelaars en fietsers die bv. richting Klein Zwitserland willen gaan. Een alternatief voor deze overweg (bv. een ondertunneling) moet dus zeker als optie nader bestudeerd worden.
Maar het belangrijkste is dat er eerst een globaal plan voor heel Zwalm m.b.t. afschaffing van de overwegen wordt opgesteld en waarbij alle actoren en het Zwalmse middenveld breed betrokken worden. Het afschaffen van de overwegen zal er op termijn sowieso komen als we Infrabel mogen geloven, maar het is zaak om zo goed mogelijk alternatieven te bieden die onze samenleving ten voordele komen. Niet elke af te schaffen overweg behoeft daarom een ondertunneling of brug voor auto’s, en zeker als we het kostenplaatje mee in overweging nemen. Als Fietsersbond gaan we immers uit van het STOP principe met rangorde van wenselijke vervoerswijzen (Stappers, Trappers, Openbaar Vervoer en dan pas Personenwagens) en daarom zijn we voor sommige overwegen voorstander dat er enkel alternatieven komen voor de zwakke weggebruiker, die ook minder kostelijk zijn. In die zin wordt het gebruik van de fiets gestimuleerd en dragen we zo ook bij tot een CO2 neutrale maatschappij in 2050.
In kader van de installatie van de fietssnelweg F419 tussen Oudenaarde en Zottegem, die over het hele traject langs de spoorweg zal lopen, moet deze ook vlot bereikbaar zijn voor mensen die aan de andere kant van de spoorweg wonen of moeten zijn. De fietssnelweg is bij deze ook een belangrijke factor in de discussie om ons vlotter, veiliger, gezonder en duurzamer naar onze buursteden te verplaatsen.
Concreet vragen we aan de gemeente dat de mogelijke afschaffing van de overwegen als belangrijk agendapunt op de nieuw op te richten verkeerscommissie te brengen en om een globaal plan gezamenlijk op te stellen en dit op de verkeerscommissie breed te bespreken.

Overweg Neerkouter