Natuurpunt nodigt buurtbewoners uit na de aankoop van het ‘Ravottersbos*’

Natuurpunt vergroot een bestaand vogelreservaat met 1,7 hectaren bos. Reacties van actievoerders en politici.

Natuurpunt kocht na onderhandelingen 1,7 hectaren bos waarmee een aangrenzend vogelreservaat werd uitgebreid en nodigde de actievoerders uit voor een drink. Het ‘Ravottersbos* / Vijfstratenbos’ is na een zelden geziene actie van burgers, vzw’s en politici in extremis gered van de kap. Het was een dubbeltje op zijn kant.

Stad Zottegem is niet, zoals aanvankelijk verwacht, de nieuwe eigenaar maar toont zich bereid om over een ‘subsidie’ te onderhandelen met Natuurpunt. De buurtbewoners zijn vooral opgetogen met de redding en komen nu al voor de derde keer in een maand samen aan het bos: eerst in rouw want alle hulp zou te laat komen, dan om de vernietiging van de vergunning te ‘vieren’ en na onderhandelingen op uitnodiging van de nieuwe eigenaar : Natuurpunt.

Deze foto : SjK // De foto bovenaan het artikel is van THIJS HAUS : “Buurtbewoners en vertegenwoordigers van Natuurpunt verbroederen in het bestaande vogelreservaat van Natuurpunt dat aan het pas aangekochte bos grenst.

Natuurpunt onthaalde de omwonenden met een gezond aperitief in open lucht.

Vanuit de vier windstreken kwamen dorpelingen door het bos of over de grasvlakte aangestapt. Dit is de plek waar ze de afgelopen weken streden voor het behoud van een aangrenzend bosje waar sommigen als kind opgroeiden, waar nu hun kinderen en kleinkinderen ravotten. De locatie heeft ook voor Natuurpunt een geschiedkundige waarde. Het grasland naast het nieuw aangekochte bos was de allereerste locatie in de streek die ooit door Natuurpunt werd aangekocht en ingericht als (vogel-)reservaat. Door de aankoop blijft ook de ondersteunende waarde van het bos voor het reservaat intact.

* Hoera,… het bos is gered. Maar,… hoe gaan we het bos noemen? 

Ravottersbos‘ is louter de benaming die in een eerste persbericht (mea culpa) werd gebruikt bij gebrek aan een officiële naam. Het verwijst naar de activiteit die het bos populair maakte. De keuze is gebaseerd op de omschrijving door buurtbewoner C. De Meyer die als eerste de nakende kap van de bomen opmerkte en op Facebook schreef : “het bos waar we van kleins af aan in hebben geravot.”

Het werd de ‘strijdkreet’ : red het ravottersbos!

Tijdens de samenkomst vandaag vertelde een oudere bewoner, wiens voorvader er boswachter was: “het bos was ooit véél groter en zou de naam Zegelaarbos* / Zegelaere bos hebben gedragen”. Een graaf en grootgrondbezitter zou ooit de eigenaar zijn geweest. Die familie zou uiteindelijk zijn uitgeweken naar Frankrijk.

(*nvdr: Dat zou etymologisch kunnen verwijzen naar een adellijke familie die beschikte over het zogenaamde ‘zegelrecht’, het waren dan ‘merkmeesters’. De betekenis van het woord ‘zegelaar‘ gaat terug tot de middeleeuwen.)

Anderen benoemen het als “Vijfstratenbos“, wat verwijst naar de locatie van het bos, aan een kruising van 5 straten. Nog anderen gebruiken de naam “Vortebos” maar die benaming verwijst (eerder/ook) naar een ander bos, verderop. Het wordt ook het ‘Egelbos‘ genoemd. De meest sympathieke benaming komt van een familie met kinderen die het omschrijft als “het IJsjesbos” omdat er tijdens de zomer dagelijks een ijsje kan gekocht worden.

foto : SjK

Eerste begeleide bezoek met een gids.

De buurtbewoners kennen het bos natuurlijk als hun broekzak, maar de kennis van een gids geeft zoveel meer inzicht in het unieke van deze biotoop. Meteen komen we te weten dat een héél klein deel van het bos al eigendom is van Natuurpunt. Nèt op die plek groeien waardevolle planten zoals de bosorchis (een prachtig gevlekte orchidee), de blauwe knoop (die steeds minder levensruimte heeft in Vlaanderen en Nederland) en vleugeltjesbloemen. Omstaanders brengen extra informatie aan. Zo wordt gewezen op het belang om omgevallen bomen te laten liggen waar dat mogelijk is, die terug als voedsel dienen voor schimmels, andere planten en dieren.

foto : SjK

Reacties :

A. Janssens was de eerste buurtbewoner die actie ondernam na regionale berichtgeving. Hij was al gekend voor zijn strijd tegen de drijfjacht. Hij organiseerde aanvankelijk een samenkomt aan het bos ter afscheid. Dat werd uiteindelijk een oproep om het bos te redden. Hij contacteerde scholen en verkreeg radio en TV aandacht. Hij is blij met het behoud van het bos en steekt ook zijn respect voor de vorige eigenaar, die uiteindelijk het bos verkocht, niet onder stoelen of banken.

Buurtbewoners en verenigingen: In navolging van A. kwam een ganse beweging op gang van buurtbewoners en betrokkenen die allemaal één doel voor ogen hadden: het behoud van een klein maar waardevol bos. Ook de stad Zottegem (schepen Leen Goossens) erkende de waarde van het bos en betreurde de kapvergunning. Op hun niveau zouden ze machteloos hebben gestaan.

Al die mensen en verenigingen kunnen vandaag het resultaat van hun inzet claimen. Elk op een bepaald moment hebben burgers, overheid en verenigingen HET verschil uitgemaakt door zich assertief in te zetten en actief te handelen zonder rechtsregels te negeren.

VZW’s keken de vergunning na en er werd een klacht ingediend. Hierover werd eerder bericht.

Natuurpunt.be : Meerdere vertegenwoordigers van Natuurpunt, waaronder stille kracht Jan Francois, laten zich lovend uit over de onderhandelingen met de eigenaar van het bos. De afgesproken vergoeding van het bos ligt hoger dan het bod van Stad Zottegem maar over bedragen wenst men discreet te blijven. Natuurpunt hield rekening met al de factoren die de waarde van het bos binnen de omgeving bepalen.

Wie Natuurpunt wil steunen kan informatie vinden op de pagina : https://www.natuurpunt.be/pagina/steun-de-natuur.
Het volledige verhaal van de redding van het bos kan u lezen op de website ravottersbos.be.
Het allerlaatste nieuws en discussies kan u volgen op de facebook pagina van het Ravottersbos.

Foto : SjK

Leen Goossens is gemeenteraadslid voor CD&V. Ze vestigde er als eerste politica de aandacht op dat stad Zottegem niet op de hoogte was van de kap en controleerde of een vergunning was toegekend. Dat bleek het geval. Volgens de vergunning mocht de eigenaar de meeste bomen kappen. Ze startte voor Zottegem de onderhandelingen op om eventueel het bos te kopen en liet berekenen hoeveel geld de stad daarvoor kon (mocht) vrijmaken. Uiteindelijk bleek dat aanbod niet voldoende te zijn. In een reactie vandaag schreef ze: “Als stadsbestuur zijn we tevreden dat de toekomst van het bos verzekerd is. Het is een goeie zaak voor de buurt, school en wandelaars. Binnenkort zit ik met Natuurpunt rond de tafel om verdere afspraken te maken over de toegankelijkheid.”

Matthias Diependaele is gemeenteraadslid voor N-VA en ondertussen minister in de Vlaamse Regering. Hij woont in het naburige gehucht en kent de locatie. Wanneer de vraag werd gesteld of de vergunning tot kappen alle regels respecteerde stelde hij voor om dat te laten nakijken. Hij reageert vandaag opgetogen: “boven de grenzen van partijpolitiek heen werd een oplossing gevonden“. Hij verwijst daarbij ook op een positieve manier naar de eigenaar die met Natuurpunt tot een correct gedragen overeenkomst lijkt te zijn gekomen. De kans dat het bos kon worden gered noemt hij: “een dubbeltje op zijn kant”.

Heidi Schuddinck is gemeenteraadslid voor Groen en reageert : “Zodra het dossier in de lokale media kwam, kwam het in een stroomversnelling. Wij waren met Groen aanwezig op het moment dat een protestactie werd aangekondigd. Dit was de ochtend nadat in het nieuws kwam dat Demir haar kar keerde. In plaats van een protest werd het dus (gelukkig) een feestje. Wij zijn niet eerder op tafel gesprongen omdat we alle kansen wilden geven aan de buurt om hun acties te organiseren en het was niet aan ons om het bosje te claimen. Uiteraard zijn we blij met het resultaat.” Ook de eigenaar krijgt aandacht : “Uw eigendom openstellen voor de buurt en dan krijgt het uiteindelijk een wending die je niet verwacht. Al bij al is het, dankzij de buurt, een win win voor beide partijen geworden.”

Minister Demir schreef op haar FaceBook pagina: ” Definitief: het Ravottersbos in Zottegem wordt niet gekapt. Gesteund door Vlaanderen zal Natuurpunt het bos aankopen en voortaan beheren. Met goede wil en samenwerking is veel mogelijk. “

Jan François, van Natuurpunt Zwalm verklaarde eerder al aan NUUS.be: ” “We zijn bij Natuurpunt afdeling Zwalmvalei erg tevreden dat het bos zo behouden blijft. Ook voor de stad Zottegem en de omwonenden is dit belangrijk gebleken. We hopen dan ook dat we ten volle op de steun van het stadsbestuur kunnen rekenen.”

SjK

 

 

 

 

 

 

Zeen is a next generation WordPress theme. It’s powerful, beautifully designed and comes with everything you need to engage your visitors and increase conversions.

X