Brakel krijgt 27 ‘shop and go’ parkeerplaatsen

Ten behoeve van de Brakelse handelaars worden 27 “shop and go”- parkeerplaatsen gecre ëerd in het handelscentrum. Schepen Peter Vanderstuyf: “Deze “shop and go” —parkeerplaatsen bestaat uit een systeem dat toelaat om op een elektronische wijze de parkeertijd te controleren. Op deze wijze, die voorziet in een maximale parkeertijd van 30 minuten, hopen wij meer parkeergelegenheid te kunnen scheppen voor potenti ële klanten in ons handelscentrum. Met zo’n systeem wordt immers niet alleen de parkeertijd ingekort maar daarenboven zal het niet langer mogelijk zijn om de parkeerschijf te verzetten.
Dit systeem zal worden geïnstalleerd in de Neer- en Hoogstraat, alsook op één parkeerplaats in de Brusselsestraat. Gezien een aantal problemen in het verleden wordt het systeem ook voorzien voor de inrit van een appartementsgebouw in de Neerstraat. Op deze wijze hopen we dat de overlast, die de inwoners tot nu toe ondervinden door verkeerd geparkeerde wagens, definitief tot het verleden zal behoren. De installatie van de 27 “shop and go” parkeerplaatsen zou ongeveer 34.000 Euro bedragen met een optie om in de toekomst nog andere straten te kunnen uitrusten met dit systeem. De controle van dit systeem zal worden uitgeoefend door een door de gemeente Brakel aangesteld GAS-ambtenaar (Gemeentelijke Administratieve Sanctie) die wij hopen binnenkort te kunnen aanwerven. Deze GAS-ambtenaar zal naast de parkeerproblematiek nog andere taken krijgen zoals het monitoren van de anonieme camera’s!!”