‘Betrek de handelaars actief bij de heropstart van het economisch leven in Geraardsbergen.’

sp.a lanceert een enquête voor de lokale handelaars.


Geraardsbergen. Op 18 maart kondigde het stadsbestuur aan om 400.000 euro aan maatregelen te nemen om de lokale handelaars te ondersteunen. ‘Dit is een goede zaak,’ zegt Stijn De Bock (sp.a Geraardsbergen), ‘maar twee maand na datum, is er nog geen enkel concreet plan opgemaakt door het schepencollege over hoe ze de middelen wil besteden. Er moet schot in de zaak komen om de lokale handelaars te ondersteunen.’ Bovendien is het volgens Stijn De Bock een uitgelezen kans om  hen te betrekken bij de heropstart van het economisch leven in de Oudenbergstad. ‘Afgelopen dagen werd pijnlijk duidelijk dat onvoldoende afstemming met de handelaars ernstige nefaste gevolgen kan hebben’, stelt De Bock.  

‘Er bereiken ons heel wat verontrustende signalen van heel wat handelaars uit Geraardsbergen. Ze vragen duidelijkheid, actie maar vooral inspraak. Het getalm van het schepencollege biedt de unieke kans om de handelaars te bevragen en met hen verschillende opties af te toetsen. Verschillende handelaars gaven aan dat dit   tot op heden nog niet is gebeurd. Niet door het stadsbestuur, noch door belangenorganisaties als UNIZO’, Verduidelijkt De Bock.
 
Het is logisch dat belangenorganisaties zoals Unizo en het Verenigd Handelscentrum, nog geen bevraging konden organiseren. Zij braken de afgelopen weken immers het  hoofd over de veilige de heropstart van de activiteiten’, reageert  De Bock begripvol.
 
De stad heeft nog niet heeft gepeild naar de bevindingen bij de lokale handelaars van Geraardsbergen. ‘We dienen nu in te grijpen om onze lokale handelaars te ondersteunen. Deze meerderheid mag bij dit dossier ook niet treuzelen waardoor de injectie van €400.000 zijn doel voorbij zou schieten. Daarom besloot de sp.a om een anonieme online-enquête af te nemen bij onze lokale handelaars’, motiveert De Bock.
 
De Geraardsbergse socialisten willen de stad én vooral de kleine zelfstandigen graag helpen bij de opmaak van hun relanceplan.   ‘Een investering van 400.000 euro is een stevige maar ook een beperkte kapitaalinjectie. Het is zaak om de gereserveerde middelen goed in te zetten en slim te investeren. Deze enquête is voor het schepencollege van Open VLD en CD&V een opportuniteit om de handelaars beter te ondersteunen. We hopen dan ook dat het stadsbestuur deze kans ten volle grijpt om een goed en breed gedragen relanceplan op te maken’, besluit De Bock.
 
Je kan de enquête terugvinden via:
Enquête lokale handelaars of via de sociale media van de sp.a Geraardsbergen.
 
Julien Borremans