Gouden jubileum (Jean De Pessemier – Georgette Van de Mergel) in Brakel

Jean De Pessemier en Georgette Van de Mergel vierden hun gouden jubileum.   Jean werd geboren op 9 september 1947 in Zegelsem en Georgette   werd geboren op 28 mei 1951 in Elst. Hun huwelijk had plaats op

03/07/1970 in Zegelsem.

De jubilarissen tellen twee kinderen.

Bij deze gelegenheid werden de jubilarissen ontvangen op het gemeentehuis van Brakel waard e gebruikelijke geschenken werden overhandigd.