Jan Schelfhout, Vlaams Belang Haaltert, stelt zich vragen aangaande sociale woongelegenheden in wijk Terjoden-Haaltert

Op de gemeenteraad van 31 augustus 2020 stelde Jan Schelfhout, Vlaams Belang Haaltert, vragen bij de goedkeuring van het College van Burgemeester en Schepenen aan Ninove Welzijn voor het plannen en bouwen van 25 sociale woongelegenheden in een eerste fase en 10 sociale woongelegenheden in een tweede fase.

“Er was door de politieke meerderheid in Haaltert beloofd om transparant én d.m.v. burgerparticipatie een leefbare woonsituatie te ontwikkelen voor de hele wijk Terjoden. Opnieuw bleek dit een fabel te zijn want reeds op 23 maart 2020 werd aan Ninove Welzijn een akkoord gegeven om de plannen verder uit te werken, zoals hierboven vermeld” aldus Jan Schelfhout.

Volgens schepen Phaedra Van Keymolen zal de gemeente communiceren als de  plannen worden goedgekeurd door het College van Burgemeester en Schepenen.

Deze manier van handelen betekent net het omgekeerde van burgerparticipatie. Communicatie is immers geen synoniem voor participatie. Na communicatie kan de burger enkel en alleen nog klachten en bezwaren indienen”, gaat Schelfhout verder

“Vlaams Belang Haaltert vraagt de meerderheid om zo spoedig als mogelijk een tweede info avond te organiseren voor de omwonenden, de hele situatie klaar en duidelijk te bespreken én dit in het belang van éénieder” besluit Jan Schelfhout.

X