‘Burgemeester De Padt heeft een totaal gebrek aan respect voor de gemeenteraad.’


Geraardsbergen. Volgens Emma Van der Maelen (sp.a) is de tijd aangebroken om, onder de nodige veiligheidsvoorschriften, de gemeenteraad opnieuw fysiek te laten doorgaan. ‘Verscheidene fracties stelden afgelopen maanden meermaals de vraag om het debat van de gemeenteraad opnieuw fysiek te laten doorgaan’, laat ze in een persbericht weten. Volgens Van der Maelen laat burgemeester De Padt (Open Vld) de gemeenteraad virtueel doorgaan, terwijl hij tijdens het weekend een activiteit liet organiseren waarbij meer dan honderd mensen aanwezig waren. Daarbij zat men met vier aan een tafel. ‘Waarom zou er dan geen zaal zijn waar 31 gemeenteraadsleden afzonderlijk aan een tafel kunnen zitten’, vraagt Van der Maelen zich luidop af.

Burgemeester Guido De Padt besliste om de gemeenteraad vooralsnog virtueel te laten doorgaan. Dat is zeer tegen de zin van Emma Van der Maelen: ‘Als gemeenteraadsleden hebben we inderdaad een voorbeeldrol,’ geeft gemeenteraadslid Emma Van der Maelen mee, ‘Alle genomen veiligheidsmaatregelen zoals de vergadering verplaatsen naar De Spiraal zodat de afstand van 1,5 meter gegarandeerd kan worden, de mondmaskerplicht, afzonderlijke waterflesjes en de mogelijkheid voor risicopati ënten om de gemeenteraad op de computer te volgen, konden op de steun van de Geraardsbergse socialisten rekenen.   Hiermee gaf de gemeenteraad het goede voorbeeld en liet het zien dat er een veilige manier van vergaderen bestaat.’

Burgemeester De Padt niet consequent
‘Het is wel merkwaardig dat in de burgemeester in diezelfde zaal dit weekend een activiteit liet doorgaan waar meer dan 100 mensen aanwezig waren. Daarbij zat men met 4 aan een tafel. Maar de organisatie van een gemeenteraad waarbij 31 personen afzonderlijk aan een tafel zitten, zou volgens de burgemeester onveilig zijn,’ onderstreept Emma Van der Maelen, ‘Activiteiten met driemaal zoveel personen kunnen wel doorgaan, maar het belangrijkste beslissingsorgaan van de stad,dat al maanden geen volwaardige vergadering had, wordt ingeperkt.’

Volgens Van der Maelen is het merkwaardig dat Geraardsbergen hiermee volledig ingaat tegen de Vlaamse richtlijnen. Vlaanderen gaf de lokale besturen de richtlijn mee om een locatie te voorzien die voldoende groot is om een fysieke vergadering te laten doorgaan. ‘Geraardsbergen had zelfs de nodige maatregelen getroffen, maar toch besliste de burgemeester op het laatste moment alles te annuleren. Het getuigt van bijzonder weinig respect naar de gemeenteraad en de gemeenteraadsleden.’

De Geraardsbergse socialisten steunen zeker ook bijkomende strengere veiligheidsmaatregelen zoals het beperken van het sanitair om de veiligheid van de vergadering te vergroten. ‘Het debat tussen de gemeenteraadsleden moet terugkeren, zodat elk gemeenteraadslid zijn/haar rol en verantwoordelijkheid opnieuw ten volle kan opnemen. Dit is essentieel voor een bestuur dat de mond vol heeft van participatie’, besluit Emma Van der Maelen.

Julien Borremans