Opmerkelijke muurschildering verrijkt Grote Routepad Vlaamse Ardennen

De GR-routes zijn langeafstandsroutes voor wandelaars, die dwars door ons land en door heel Europa lopen. Daarnaast zijn er ook streeklussen, zoals de streek-GR Vlaamse Ardennen. Om die mooie route in de kijker te zetten en om wandelaars wat leuke extra's te bieden, werkt de dienst cultuur samen met vrijwilligers aan het project GvR Vlaamse Ardennen.

©Sophie Richez - Pastoor Alexander celebreert tijdens de herdenkingsmis 50 jaar overlijden Frans Hemerijckx

Opschorting eucharistievieringen in Ninove

Helaas kan men voorlopig niet deelnemen aan eucharistievieringen. Dit werd beslist op 28 oktober 2020. Hieronder kan u alvast een bericht vinden van deken Marc.

“De dagelijkse cijfers van besmettingen met het COVID-19-virus, van opnames in de ziekenhuizen, van pati ënten op Intensive Care en van overlijdens blijven stijgen. De ziekenhuisopnames stijgen momenteel zelfs het sterkst in Oost-Vlaanderen. Dat is een bijzonder gevaarlijke situatie. Het baart grote zorgen voor onze samenleving in de komende maanden, met de winter voor de deur. De voorbije dagen werden door de verschillende regeringen diverse maatregelen genomen. De Vlaamse regering besliste op 27 oktober om het aantal aanwezigen bij religieuze vieringen te beperken tot 40 personen (medewerkers inbegrepen). Voor de organisatie van de kerkelijke vieringen in het weekend stelt dit ons voor grote moeilijkheden. Met alle verantwoordelijken en pastoors-moderatoren van het dekenaat Aalst (daartoe behoren de kerken van Aalst, Ninove, Erpe-Mere, Haaltert en Denderleeuw) hebben we  unaniem de beslissing genomen om de kerkelijke weekendvieringen en weekvieringen op te schorten  vanaf dit weekend.  Uitvaarten en huwelijken zijn wel nog mogelijk.

Dit is geen gemakkelijke beslissing. Met ons hart willen we graag onze gelovigen nabij zijn in deze moeilijke tijden en samen ons geloof blijven vieren, in het bijzonder samen met de meest kwetsbaren. Maar ons verstand zegt dat we nu vooral burgerzin moeten tonen. De situatie is te precair. We vragen dan ook begrip en verantwoordelijkheidszin aan al onze gelovigen. Door de vieringen tijdelijk op te schorten, hopen we ons steentje bij te dragen in de strijd tegen dat vreselijke virus. We hopen zo een solidair teken te stellen met alle zorgverleners en met onze meest kwetsbaren. We hopen dat de komende weken een kentering mag brengen, en dat we tegen de advent of ten laatste met Kerstmis terug samen zullen vieren.

Juist in tijden van nood moet de kerk er staan voor al wie haar nodig heeft. We roepen daarom alle gelovigen op tot gebed in deze moeilijke tijd. We vragen solidariteit met de kwetsbare mens in je buurt. In onze kerken en op de website zullen we teksten ter beschikking stellen ter bezinning. In onze eenvoudige dienstbaarheid, in de kleine goedheid van elke dag kunnen we voor mekaar teken zijn van hoop.” vertelde Marc Verwaeren,  pastoor-deken van Aalst

X