Armand Matthijs: ‘Onderhoud trage wegen wordt niet aangepakt, wat wettelijk verplicht is.’


Ophasselt. Armand Matthijs – woordvoerder van Beweging- en sportproject Rebus vzw – vraagt zich luidop af waarom in het nieuwe politiereglement geen regeling is voorzien voor het onderhoud van gemeentewegen, trage wegen voor niet -gemotoriseerd verkeer. Armand Matthijs: ‘Dit is nochtans voorzien in het recent decreet 1847 in toepassing vanaf september 2019. Daarin wordt onder meer in artikel 38 en 39 de Gas-regeling voorzien bij de correcte handhaving van de goede en veilige toegang en bruikbaarheid van deze wegen. De voorbeelden zijn bekend: overhangende hagen, modderpoelen, allerlei hindernissen op de weg…’ Op 17 augustus kreeg Armand Matthijs een mailtje dat zijn vraag naar de bevoegde autoriteiten zou   voor verder onderzoek worden doorgestuurd. Intussen is er nog niets gebeurd.

De bevoegde autoriteiten…
Op 16 augustus vroeg Armand Matthijs – woordvoerder van Rebus vzw – zich in een mail aan de bevoegde autoriteiten zich af waarom de trage wegen voor niet-gemotoriseerd verkeer niet moet worden onderhouden, zoals dit voorzien is in het recent decreet. De woordvoerder van Rebus vzw kreeg toen als antwoord dat zijn opmerking voor verdere opvolging aan de bevoegde autoriteiten zou worden overgemaakt. Op 27 oktober herhaalde Armand Matthijs zijn vraag om de doorgang van een aantal trage wegen te vrijwaren, zoals dit in een verzoekschrift van 13 augustus werd vastgelegd. De voorman van Rebus kreeg hetzelfde antwoord: zijn vraag zou naar de bevoegde autoriteiten voor verder onderzoek worden doorgestuurd.

Intussen vraagt Armand Matthijs zich luidop af waarom in het nieuwe politiereglement geen regeling is voorzien voor het onderhoud van gemeentewegen, trage wegen voor niet -gemotoriseerd verkeer. Armand Matthijs: ‘Dit is nochtans voorzien in het recent decreet 1847 in toepassing vanaf september 2019. Daarin wordt onder meer in artikel 38 en 39 de Gas-regeling voorzien bij de correcte handhaving van de goede en veilige toegang en bruikbaarheid van deze wegen. De voorbeelden zijn bekend: overhangende hagen, modderpoelen, allerlei hindernissen op de weg…’

Kerkwegel aan de Rapidelaan
In zijn schrijven geeft Armand Matthijs het voorbeeld van een typische kerkwegen, die start aan de westkant van woning 27 aan de Rapidelaan. ‘Achter de woning is de weg toegankelijk en begaanbaar. Maar verder op zijn de hoge netels niet gemaaid door de stad. De buurtweg loopt verder langs een weiland. Een mooie rij meidoorns aan de noordkant groeit nu tot over de buurtweg en maakt de doorgang feitelijk onmogelijk. Dat is zo tot aan een ruime, leegstaande kapel langs het traject.

‘Even verder op loopt de weg door een akker. Nu een maisveld waar regelmatig met een quad wordt doorgereden. De weg eindigt op een losweg die uitmondt aan Bildeken, ten zuiden van woning 21. Daar tegenover situeert zich de grote verkaveling (met centrale geredde kapel) die aansluit bij de plaatselijke basisschool en de plaatselijke voetbalploeg van Ophasselt. De buurtweg is langs beide kanten even toegankelijk maar duidelijk niet volledig begaanbaar . Dit is duidelijk in tegenstrijd met artikel 38 3 ° ‘Het is verboden de toegang tot een gemeenteweg of het gebruik en beheer ervan te belemmeren, te hinderen of onmogelijk te maken.’(decreet over de gemeentewegen vanaf 1.9.2019).’

Armand Matthijs besluit: ‘Gemeenten kunnen overtredingen (van aangelanden) aanpakken met gemeentelijke administratieve sancties(art 39). Het college van burgemeester en schepenen kan elke overtreder een last opleggen tot herstel van de overtreding(art. 40) of kan in spoedeisende gevallen bestuursdwang toepassen (art. 41).’

Julien Borremans