Forza Ninove wil toestroom van allochtonen in sociale woningen stoppen en wil voorgang geven aan inwoners die minstens de helft van hun leven in Ninove wonen

Forza Ninove stelt vast dat steeds meer vreemdelingen hun intrek nemen in de Ninoofse sociale woningen. De wachttijd bedraagt intussen 4 tot 7 jaar al naargelang de gezinssituatie.

“We merken steeds vaker dat Ninovieters die niet op de private huurmarkt terechtkunnen steeds langer moeten wachten op een sociale woning. De wachtlijsten zijn veel te lang.” vertelde Guy D’Haeseleer

Voorrang voor Ninovieters die minimum 50% van hun leven in Ninove wonen

Forza Ninove wil de toestroom van vreemdelingen in de Ninoofse sociale woningen stoppen en voorrang geven aan inwoners die minimum 50% van hun leven in de stad wonen.

Guy D’Haeseleer: “Hoe langer men in Ninove gewoond heeft, hoe vlugger men een sociale woning zal toegewezen krijgen. We zijn het in eerste instantie aan deze Ninovieters verplicht om een oplossing te bieden voor hun probleem om een betaalbare woning te vinden. Zij betalen tenslotte al vele jaren belastingen in onze stad.”

Sociale woonwijken worden steeds meer getto’s

Forza Ninove stelt ook vast dat steeds meer sociale woonwijken vreemdelingengetto’s worden waar steeds minder Nederlands wordt gepraat.

Guy D’Haeseleer: “Via de invoering van strengere regels voor sociale binding kan men dit proces tegengaan. Forza Ninove zal een voorstel indienen op de volgende gemeenteraad om het toewijzingsreglement te wijzigen. Via dergelijk reglement wil men de wachttijd voor een sociale woning voor de Ninovieters verkorten en de instroom van vreemdelingen tegengaan.”

X