OCMW Ninove biedt 12 percelen landbouwgrond in bruikleen aan

Het OCMW van Ninove biedt 12 percelen landbouwgrond aan in bruikleen. De toewijzing hiervan gebeurt via inschrijvingen en loting.

 De gebruikers moeten instaan voor het onderhoud van het perceel inclusief afsluitingen en beplanting (weide en of houtachtige planten). Er mogen geen gebouwen worden opgericht of beplantingen uitgevoerd zonder voorafgaandelijke toestemming van de eigenaar.

De percelen zijn gelegen in Meerbeke, Neigem en Denderwindeke:

 • perceel 1 – Meerbeke 4de afdeling sectie B nr 115, weide  43a 80ca
 • perceel 2 – Meerbeke 4de afdeling sectie B nr 305, weide 10a 80ca
 • perceel 3 – Meerbeke 4de afdeling sectie B nr 307a, weide 10a
 • perceel 4 – Meerbeke 4de afdeling sectie D nr 316, akker 84a 60ca (deel van kadastraal perceel)
 • perceel 5 – Meerbeke 4de afdeling sectie D nr 348 weide 30a 5ca (deel van kadastraal perceel)
 • perceel 6 – Meerbeke 4de afdeling sectie D 200a weide 25a (deel van kadastraal perceel)
 • perceel 7 – Neigem 5de afdeling sectie A nr 49 weide 31a 70ca
 • perceel 8 – Denderwindeke 7de afdeling sectie B nr 196 akker 68a 30ca (deel van kadastraal perceel)
 • perceel 9 – Denderwindeke 7de afdeling sectie B nr 874 weide 65a 50ca
 • perceel 10 – Denderwindeke 7de afdeling sectie B nr 911 akker 34a 30ca
 • perceel 11 – Denderwindeke 7de afdeling sectie B nr 912 akker 46a 20ca
 • perceel 12 – Denderwindeke 7de afdeling sectie B nr 873f weide 53a 47ca

 De percelen 2 en 3  worden samen in één lot aangeboden (perceel te Meerbeke sectie B 305 en 307a) omdat ze één geheel vormen.

De percelen 9 en 12  worden samen in één lot aangeboden (perceel te Denderwindeke sectie B 874 en 873f) omdat ze één geheel vormen.

De percelen 10 en 11  worden samen in één lot aangeboden (perceel te Denderwindeke sectie B 911 en 912) omdat ze één geheel vormen.

De toewijzing van de bruikleen gebeurt via loting. Kandidaatgebruikers krijgen de mogelijkheid om de loting bij te wonen. De ingebruikname vangt aan na goedkeuring van de ontwerpovereenkomst door de gemeenteraad.

Meer info?

De kandidaturen dienen uiterlijk  28 februari 2021  te worden ingediend via e-mail op  logistiek@ninove.be  met vermelding van naam, adres, telefoonnummer en de percelen waarvoor men zich kandidaat stelt.

Bijkomende inlichtingen kunnen worden bekomen op de dienst logistiek van de stad Ninove via
e-mail  logistiek@ninove.be  of telefonisch op het nummer 0478 28 17 03.

X