Volgens het stadsbestuur zijn de financi ën gezond. Oppositie bijzonder kritisch: ‘We want our money back!’


Geraardsbergen. Gezien de coronacrisis stelt het stadsbestuur van Geraardsbergen een eerste aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 voor en blijft het optimistisch: ‘De eindbalans is echter positief en we slagen erin een dubbel financieel evenwicht voor te leggen.’ Ilse Roggeman (N-VA) maakt zich daarentegen grote zorgen over de ontsporing van de uitgaven en vraagt zich luidop af of de stad niet beter zou fusioneren om de uitgaven te blijven betalen. Stephan Bourlau (Het Alternatief) zit op dezelfde golflengte: ‘De kost van het masterplan van o.a. de stationsomgeving moet zelfs nog worden gebudgetteerd.’ Volgens Emma Van der Maelen (sp.a) verdienen de inwoners van Geraardsbergen beter.

Minder ontvangsten
Door deze nooit eerder geziene gezondheidscrisis werd het stadsbestuur met een realiteit geconfronteerd ‘die een jaar geleden onmogelijk voorzien kon worden’. Daardoor worden een aantal werken en voorziene investeringen naar volgende jaren doorgeschoven. Voorziene wervingen en selecties werden niet gerealiseerd. Door de verlaging en tijdelijke stopzetting van bepaalde belastingen en retributies zijn er minder ontvangsten. Bovendien heeft het bestuur een relanceplan uitgewerkt, dat ook heel wat geld heeft gekost.

‘Dit bijzonder moeilijk jaar weerhoudt het Lokaal Bestuur Geraardsbergen er bovendien niet van om te blijven investeren. Tegenover het initieel meerjarenplan wordt bijna €8 miljoen meer geïnvesteerd.’

Positief budget
‘Door de verwerking van het budgettair resultaat van 2019 en een daling van de netto-investeringslast voorzien we €27,5 miljoen aan nieuwe leningen i.p.v. €43,5 miljoen.’
Volgens het stadsbestuur zal deze financi ële operatie leiden tot een positief budget en een positieve autofinancieringsmarge van ongeveer €3,2 miljoen in 2025.

Het stadsbestuur meent dat de jaarlijkse exploitatieontvangsten en uitgaven voldoende groot zijn om de leninglasten te kunnen betalen. Het grootste risico naast corona is momenteel de afhankelijkheid van subsidies van hogere overheden. Het wegvallen van deze subsidies zou voor een ernstige daling van de inkomsten kunnen zorgen.

Moet Geraardsbergen fusioneren?
Ilse Roggeman (N-VA) maakt zich grote zorgen over de financi ële toekomst van de stad. De N-VA kijkt met grote verbazing naar de stijgende uitgaven van de werken aan het Kenniscentrum en het Abdijpark.

De Vlaams-nationalisten stellen dan ook een probaat middel voor: ‘Het is al meermaals cijfermatig aangetoond dat we leven op de kosten van de toekomstige generaties. Mocht er zich nog een rampscenario voordoen zoals COVID-19, dan zijn we gezien. Momenteel blijft over: schuldherschikking of doorschuiven van de schulden naar de toekomst en belastingverhoging… Misschien moet Geraardsbergen er toch eens over nadenken om te fusioneren met een andere stad.’

Stephan Bourlau (Het Alternatief) zit op dezelfde golflengte: ‘Projecten zoals Het kenniscentrum zijn budgettair aan het ontsporen. Het masterplan om de stationsomgeving en het stadscentrum te vernieuwen staat nog in de steigers en wil het bestuur nog voor 2024 verwezenlijken.   In de gemeenteraad informeerde ik naar het prijskaartje voor deze omvangrijke werken. De bevoegde schepen bleef mij het antwoord schuldig.’

Volgens Stephan Bourlau moet de goed-nieuws-show van het stadsbestuur met een korrel zout worden genomen. ‘In de eerste aanpassing van het meerjarenplan werd er een verhoging gebudgetteerd van m éér dan €2 miljoen. Ik hou mijn hart vast voor de volgende aanpassing.’

‘De inwoners van Geraardsbergen verdienen beter.’
Volgens Emma Van der Maelen (sp.a) heeft het stadsbestuur een gebrek aan ambitie en visie. ‘Slechts 11% van de middelen werd omgezet in acties ter verbetering van onze mooie stad.’

Voordien tikte de gouverneur het stadsbestuur op de vingers: Een dergelijke marginale koppeling van middelen aan prioritair beleid wekt dan ook verbazing’. ‘De stad moest dus haar huiswerk opnieuw maken en meer inzicht geven over de acties die men wenst te realiseren. Wanneer een stadsbestuur zo’n pandoering krijgt van de gouverneur zou je toch mogen verwachten dat men alles uit de kast haalt om dit jaar een goed rapport te behalen en om meer duidelijkheid te geven over de toekomstplannen van onze mooie ´Oudenbergstad’, zegt gemeenteraadslid Emma Van der Maelen.

Volgens de socialisten verdienen de inwoners van Geraardsbergen beter. ‘Een gezin betaalt elk jaar tussen de €1000 en €2000 aan de stad, enkel en alleen via de personenbelasting. Daarnaast betalen ze nog via de onroerende voorheffing en via de algemene pot. Maar wat krijgen de gezinnen hiervoor in de plaats?’

‘Hoe is het dan in godsnaam mogelijk dat ons bestuur er maar niet in slaagt om er iets van te maken, ondanks een win for life van €20 miljoen, gekregen van de Vlaamse overheid’, vraagt Van der Maelen zich luidop af.

Julien Borremans

X