Stadsbestuur voert sociale correcties uit in kader van invoering diftar


Geraardsbergen. Lokaal Bestuur Geraardsbergen heeft op de gemeenteraad van 15 december 2020 sociale correcties goedgekeurd n.a.v. de invoering van de gewichtsgebonden afvalophaling vanaf april 2021 (diftar). Er komen tegemoetkomingen voor gezinnen met jonge kinderen, mensen met een medische problematiek en initiatieven voor kinderopvang.

Hoe werkt diftar?
Met de start van het diftar-systeem op 5 april 2021 worden de gele huisvuilzakken vervangen door grijze restcontainers en verdwijnen de GFT-stickers. Zowel het GFT-afval als de restfractie worden vanaf dan aangeboden in een gechipte container. Bij het leegmaken van de container wordt gewogen hoeveel kilo afval erin zit. Bewoners betalen dus per kilo afval, en dit via hun persoonlijke afvalrekening bij ILvA.

Welke sociale correcties worden doorgevoerd?
De Geraardsbergse gemeenteraad heeft 3 types sociale correcties goedgekeurd:

  • Een gezin met kinderen tot 2 jaar ontvangt jaarlijks 25 euro per kind. Dit bedrag wordt automatisch bijgeschreven op de afvalrekening van het gezin.
  • Elke erkende kinderopvang krijgt jaarlijks 25 euro per ingevulde opvangplaats. Ook dit bedrag wordt automatisch op de afvalrekening van de opvang geplaatst.
  • Personen met een medisch aandoening die veel afval veroorzaakt (incontinentie, stoma, nierdialyse, …) hebben jaarlijks recht op 75 euro. Zij moeten deze tegemoetkoming eenmalig aanvragen met een medisch attest.

De tegemoetkoming zal reeds in 2021 uitgekeerd worden. In de tweede helft van 2021 wordt een werkgroep opgericht die de sociale correcties zal evalueren en eventueel bijsturen. De verwachte kost voor de huidige sociale correcties in de Geraardsbergse begroting is geraamd op 31.500 euro.