Groen is geen voorstander van rondweg rond Overboelare. ‘Er zijn beter oplossingen.’


Geraardsbergen. Groen Geraardsbergen is het eens met de stelling dat de vooropgestelde trajectcontrole op de N42 op het grondgebied Overboelare geen afdoende oplossing is voor de verkeersoverlast, vooral te wijten aan het vrachtvervoer. Ook de Astridlaan moet meegenomen in de trajectcontrole. Verhoogde voet- en fietspaden zijn een must. Iedere dag riskeren stappers en trappers hun veiligheid. Naast de trajectcontrole wordt de idee van een ringweg rond Geraardsbergen terug van onder het stof gehaald. Groen Geraardsbergen is hier absoluut geen voorstander van.

Patrick Franceus (Groen): ‘Om deze ringweg te realiseren moet men twee dorpskommen doorkruisen, nl. Goeferdinge en Zarlardinge. Dit is gewoonweg niet realistisch, alleen nog maar omwille van de kostprijs. Laat staan de overlast dat dit zou betekenen voor de “getroffen” gemeenten. Het is het verplaatsen van het probleem. Ook al zou de kostprijs geen probleem zijn, dan is men vertrokken voor een procedureslag die enorm veel tijd (en nog meer geld) in beslag zou nemen. Wil Geraardsbergen een “tweede Lange Wapper-verhaal? Tevens zal deze ringweg ook een beslag leggen op de al schaarse open ruimte en natuur.’

Oplossingen
Groen Geraardsbergen stelt twee oplossingen voor die even doeltreffend zijn en veel minder duur. Vooreerst het invoeren van een tonnagebeperking. Dit zou inhouden dat vrachtwagens van meer dan 3,5 ton geweerd worden. Een uitzondering kan gemaakt worden voor vrachtwagens die vanuit Geraardsbergen elders goederen moeten bezorgen of vrachtwagens die in Geraardsbergen moeten leveren. Dit moet dan gepaard gaan met een controle op de in te voeren snelheidsbeperking van 50km/u.

Bijkomend moet er ook een vrachtwagensluis voorzien worden. Door de combinatie van de detectielussen in het wegdek en de lasers op een bepaalde hoogte (3m) naast de weg kan een vrachtwagen of bus gedetecteerd worden.

De idee voor het aanleggen van een ringweg is geen oplossing voor mogelijks sluipverkeer en plaatst de gemeenschap voor een enorme kost.

 

X