Hans De Gent (Vlaams Belang): ‘Steeds meer klein afval, vuilniszakken, meubilair en bouwafval worden in de Dender gedumpt.’

'Er is een verband tussen coronapandemie, verarming en sluikstorten.'


Geraardsbergen. Volgens gemeenteraadslid Hans De Gent (Vlaams Belang) neemt sluikstorten sinds het invoeren van de nieuwe ILvA-containers toe. ‘We zien dat mensen steeds meer hun afval in o.a. de Dender of beekjes die in de Dender uitmonden, dumpen. Het gaat van klein afval tot vuilniszakken, meubilair en bouwafval.’ Volgens De Gent is er een duidelijk verband tussen de toenemende armoede – als gevolg van de coronapandemie – en sluikstorten. ‘Sluikstorten moet bestraft worden, maar er is ook een sociaal tarief nodig.’

Geraardsbergen lijkt wel in de ban van sluikstorten. ‘Sluikstorten is steeds een probleem geweest, maar sinds de nieuwe containers van ILvA in gebruik zijn, merken we dat mensen meer gaan sluikstorten’, merkt gemeenteraadslid Hans De Gent (Vlaams Belang) op. ‘We zien dat mensen steeds meer hun afval in de Dender of beekjes die in de Dender uitmonden, dumpen. Het gaat van klein afval tot vuilniszakken, meubilair en bouwafval.’ Het afval wordt heel regelmatig geruimd. ‘De gele vuilniszakken zijn niet meer van dienst, dus vullen mensen deze zakken en gooien ze dan volgepropt in de Dender’, geeft Hans De Gent nog mee.

Sociaal ventiel
Het vuilnis drijft in vele gevallen met de stroom mee en komt dan ter hoogte van de sluis in Idegem vast te zitten, waar het dan uit de rivier wordt gehaald. ‘Uiteraard halen we zoveel mogelijk afval uit de Dender maar het is niet meer dan symptomenbestrijding.’ Volgens Hans De Gent moeten we het probleem bij de wortel aanpakken. ‘Voor het stadsbestuur lijkt afvalophaling niet duur en is de prijs best billijk, maar je mag niet vergeten dat er in Geraardsbergen heel wat kansarmoede is en dat heel wat gezinnen iedere euro tweemaal moeten omdraaien’, bedenkt Hans De Gent.

Volgens raadslid De Gent is er dringend nood aan een sociaal beleid op dit vlak. Volgens de Vlaams Belanger is er een verband tussen de verarming – als gevolg van de coronapandemie – en het sluikstorten. ‘De coronapandemie heeft heel wat mensen met financi ële problemen nog dieper in de ellende geduwd. €35 lijkt niet veel, maar het scheelt een slok op de borrel voor een gezin met financi ële problemen. Het is van belang dat het stadsbestuur sociale maatregelen uitwerkt voor deze mensen.’

‘Uiteraard valt sluikstorten niet goed te praten. Een strikte aanpak blijft noodzakelijk. Wie afval in de Dender dumpt, moet worden gestraft, maar het is ook van belang om de containerpolitiek van ILvA van een sociaal ventiel te voorzien. Op die manier kan de overtollige druk ontsnappen, want teveel druk zorgt voor problemen’, besluit Hans De Gent.

Julien Borremans

X