Actie vestigt aandacht op seksueel geweld… ook in Geraardsbergen.


Gisele, Lenka en Schepen Van Trimpont


Geraardsbergen. Zaterdag 12 juni werd er om 14.30 uur op de Markt in Geraardsbergen actie gevoerd tegen seksueel geweld tegen vrouwen. Aanleiding was de zelfmoord van een meisje na een groepsverkrachting in Gent. Ook in Geraardsbergen blijft het belangrijk om het thema onder de aandacht te brengen. Vorig jaar waren er volgens de politie van Geraardsbergen/Lierde 26 gevallen van huishoudelijk geweld.

De zelfmoord van een 14-jarig meisje uit Gavere als gevolg van een groepsverkrachting in Gent, blijft nazinderen. Lenka Roelandt en Gisele Limbourg uit Geraardsbergen willen ook de aandacht in de Oudenbergstad vestigen op het aanhoudende seksueel geweld op vrouwen: ‘Wij willen duidelijk maken dat zo iets niet door de beugel kan. Om dit thema meer bespreekbaar te maken, is meer preventie nodig.’

Aandacht voor dit thema blijft nodig. ‘Elke dag wordt er in België negen verkrachtingen bij de politie aangegeven. Reken daarbij nog heel wat gevallen van seksueel geweld die niet worden aangegeven en je begrijpt dat we met een groot maatschappelijk probleem worstelen.’

Preventie blijft nodig
Lenka en Gisele organiseerden de actie. Er waren ongeveer dertig mensen aanwezig. Eerst las Lenka een brief voor. Daarna werd een minuut stilte gehouden. Vervolgens kregen de aanwezigen de mogelijkheid om rozen neer te leggen, ter nagedachtenis van alle slachtoffers van seksueel geweld. De aanwezigen konden met stoepkrijt een boodschap op de klinkers van de Markt schrijven. Lenka en Gisele kregen steun van de Scouts en het jeugdhuis De Ressort.

Lenka hoopt dat het initiatief een vervolg krijgt. Uiteraard zijn er in Geraardsbergen verschillende organisaties actief rond deze problematiek. ‘De hulplijnen moeten beter bekend worden. Uiteraard is preventie van groot belang’, vult Lenka aan.

Ook eerste schepen Fernand Van Trimpont (CD&V) was van de partij. ‘Ik vind het fantastisch dat dit moeilijk bespreekbaar thema door de jongeren onder de aandacht wordt gebracht’, merkt Fernand Van Trimpont op. ‘Vorige week hadden we reeds een overleg met het Huis van het Kind om na te gaan wat kinderen kunnen doen als er zich familiaal geweld voordoet. Het is ook belangrijk dat we slachtoffers van dit geweld kunnen steunen om dergelijke problemen bespreekbaar te maken bij de nabije omgeving’, merkt schepen Van Trimpont op. ‘Uiteraard is een permanente sensibilisering nodig. We zullen nagaan hoe wij bijvoorbeeld de scholen en het verenigingsleven kunnen steunen in het bespreekbaar maken van dit thema. Ook bij de leiding van de jeugdverenigingen is dit thema tijdens vormingsavonden al aan bod gekomen.’

Slachtoffers van seksueel geweld kunnen contact opnemen met de politie van Geraardsbergen/Lierde, 1712 of Chat Seksueel Geweld.

Julien Borremans