In de strijd tegen ‘Online fraude’ verdeelt Politie Geraardsbergen/Lierde ruim 20000 folders.

In de strijd tegen cybercriminaliteit en online fraude is de burgers informeren nog steeds één van de beste wapens.

De lokale politie Geraardsbergen/Lierde trekt daarom volop de kaart van preventie en sensibilisatie. Alle inwoners van Lierde en Geraardsbergen krijgen daarom een folder in de bus die op een laagdrempelige manier en aan de hand van concrete voorbeelden een overzicht geeft van de meest voorkomende online oplichtingspraktijken.

Met als titel ‘Laat je niet bij de neus nemen’ wil deze folder burgers vooral waarschuwen om heel alert te zijn én niet zomaar in te gaan op ‘te mooi om waar te zijn’ voorstellen die men ontvangt via mail, sms of telefoon. Termen als ‘phishing’, ‘smishing’ en ‘whaling’ passeren de revue en worden met een concreet voorbeeld uitgelegd. Verder krijgt men ook tips mee om zich beter te beschermen tegen dit soort fraude alsook een overzicht van de belangrijkste instanties waar je melding kan doen van verdachte of valse praktijken.

Dat politie Geraardsbergen/Lierde de inwoners voortdurend wil verwittigen voor internetoplichting is zeker niet nieuw. In 2020 stuurde de communicatiedienst ongeveer drie waarschuwingsberichten per maand via haar sociale mediakanalen door.

De burgers alarmeren en informeren blijkt meer dan nodig als men de jaarcijfers bekijkt want er werden in 2020 maar liefst 237 processen-verbaal voor ‘Cybercrime’ opgemaakt.

“Meer en meer verplaatst de criminaliteit zich van ‘offline’ naar ‘online’. Nog al te vaak lopen mensen in de val, meestal omdat ze te goedgelovig en onvoldoende geïnformeerd zijn. Via onze sociale media bereiken we al veel inwoners maar toch missen we een belangrijke doelgroep, de iets oudere generatie die niet meer volledig ‘mee’ is met het online gebeuren. Daarom onze keuze om deze keer via de klassieke weg – een folder in de bus – te werken”. licht korpschef Patrice De Mets toe.

De verdeling van de folder is slechts een eerste stap in de aanpak van ‘cybercriminaliteit’, wat trouwens één van de zes doelstellingen is die politie Geraardsbergen/Lierde heeft opgenomen in haar zonaal veiligheidsplan 2020 – 2025. Het project reikt veel verder, zowel intern als extern. Zo zullen alle medewerkers (eerste- én tweedelijns) binnen het korps een basisopleiding ‘Cybercrime’ krijgen en de leden van de lokale recherchedienst een gespecialiseerde opleiding.

“Cybercrime is mainstream geworden maar niet elke politie-inspecteur heeft de kennis van een informaticus. Daarom is het noodzakelijk om te investeren in extra opleiding en digitale ondersteuning. Voor onze medewerkers is het vooral belangrijk om te weten welke vragen ze moeten stellen bij cybercrime aangiftes, hoe ze snel kunnen handelen om meer financieel nadeel te voorkomen en sporen veilig te kunnen stellen.” zegt de korpschef.

Van diefstalpreventie (DPA)- naar cybercrimepreventie (CPA)-adviseurs

Extern wil politie Geraardsbergen/Lierde nog meer focussen op het sensibiliseren van burgers, en dit samen met haar partners. Het korps kan al een aantal jaar rekenen op vrijwilligers die een opleiding diefstalpreventie volgden en op pad gaan om woningen beter te beveiligen. Bepaalde DPA-leden zullen nu omgeschoold worden en een intensieve opleiding “Cybercrime” krijgen. Bedoeling is dat ze dan tegen eind 2021 worden ingezet als CPA-adviseur en naar scholen, dorpsraden, ouders, bejaarden, … gaan om volop hun taak van preventie en sensibilisatie te vervullen.

Nog te veel “dark numbers”!

‘Dark numbers ‘of online misdrijven die niet worden gemeld, het zijn er helaas enorm veel. Vaak uit schaamte of omdat er weinig vertrouwen is in het resultaat van een aangifte. Met de folder en het gehele “‘Cybercrime-project” probeert politie Geraardsbergen/Lierde ook hier iets aan te verhelpen.

“We willen de bevolking warm maken om steeds melding te doen. Stuur een verdachte mail of een verdacht sms’je door naar instanties zoals meldpunt of SafeOnWeb, zo voorkom je dat anderen slachtoffer worden! Heb je effectief financieel nadeel, dien dan onmiddellijk klacht in op het commissariaat of via het e-loket van de politie” besluit korpschef Patrice De Mets.

Meldingen en/of klachten via e-loket van de politie: www.police-on-web.be