Wordt mooiste cottage villa van Zottegem afgebroken?

Nog meer appartementsblokken voor Zottegem?

Vorige week circuleerden er op sociale media enkele foto’s van een sloopvergunning voor een imposante villa op de Meerlaan in Zottegem. Dat lokte heel wat ongeloof en negatieve reacties uit. Schepen van Ruimtelijke ordening Evert De Smet (N-VA) communiceerde aanvankelijk dat men enkel de garage zou slopen maar moest al snel toegeven dat het college van burgemeester en schepenen wel degelijk de volledige sloop van de villa hadden vergund. Nadien kwam de boodschap dat de bouwheer en de Stad Zottegem het eens zijn dat de villa niet zou gesloopt worden maar dat de projectontwikkelaar werkt aan een woonproject waarin de villa een prominente plaats zal behouden.

“Ik vind dit een zeer vreemde uitleg,“ zegt Groen gemeenteraadslid Ben Boone. “Heeft de ontwikkelaar per ongeluk een sloopvergunning aangevraagd en heeft het stadsbestuur en de administratie per ongeluk een sloopvergunning afgeleverd?“ De villa is volgens Groen een belangrijke getuige uit het rijke Zottegemse textielverleden en de achterliggende parktuin is een indrukwekkende groene oase in het stadscentrum. De imposante villa werd in 1930 gebouwd door de textielfabrikanten Herbert De Puysseleyr en Berthe Schockaert vlakbij hun textielfabriek Sanitary, vandaag het Stedelijk Administratief Centrum.  Voor het ontwerp van Villa Rozengaerd rekende de welstellende familie op de Gentse toparchitect Oscar Van De Voorde. Van De Voorde had naam en faam gemaakt als hoofdarchitect van de Gentse Wereldtentoonstelling in 1913.

“Dit soort erfgoedparels is zeer zeldzaam en daarom is het belangrijk om er zorgzaam mee om te springen,” zegt Heidi Schuddinck, gemeenteraadslid voor Groen. “Dat ons Zottegems bouwkundig erfgoed zeer kwetsbaar is, komt ten dele door de sterk verouderde Inventaris van het Bouwkundig Erfgoed. Stedenbouwkundigen gebruiken die inventaris om historische gebouwen te evalueren. De inventaris van Zottegem dateert van 1978 en is dus meer dan 40 jaar oud en bevat heel wat hiaten. Heel wat iconische gebouwen zoals deze Villa Rozengaerd maar ook Villa Floréal op de Buke, de pastorie van Sint-Maria-Oudenhove of Restaurant San Marco staan niet vermeld in die inventaris waardoor ontwikkelaars ze makkelijker kunnen afbreken.”  Volgens Groen moet Zottegem het goede voorbeeld volgen van gemeenten die hun oude inventaris grondig hebben herwerkt en vervolledigd.

“Dit merkwaardig voorval is volgens ons geen ‘accident de parcours’ maar het gevolg van een beleidskeuze van het stadsbestuur,” zegt Ben Boone. “Afgelopen jaren kregen de lokale besturen heel wat extra bevoegdheden inzake Ruimtelijke ordening. In Zottegem is die dienst structureel onderbezet”.

Vergelijkbare gemeenten zetten vaak dubbel zoveel personeelsleden in om vergunningen te beoordelen. Door die zware onderbezetting en de beperkte stedenbouwkundige visie binnen het college van burgemeester en schepenen lopen dossiers regelmatig spaak.”   Groen heeft al enkele malen aangedrongen om te investeren in meer gespecialiseerd personeel, maar daar willen de meerderheidspartijen tot nu niet op ingaan.

Ook Gecoro, de gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening, een adviesraad die het stadsbestuur moet bijstaan in moeilijke ruimtelijke dossiers blijft een zorgenkind.

De wettelijk verplichte adviesraad is na 2,5 jaar nog steeds niet samengesteld.

De eerste samenstelling is één jaar geleden door de gouverneur geschorst na een klacht van Groen die de commissie los van lokale politieke belangen wil laten functioneren. Afgelopen gemeenteraad beloofde schepen Evert De Smet (N-VA) op de gemeenteraad van september een nieuwe voordracht met ‘onafhankelijke deskundigen’ te doen. “We hopen, en wellicht heel wat Zottegemnaren met ons, dat ze de politieke inmenging deze keer achterwege laten en de onafhankelijkheid van de Gecoro garanderen,” besluit Ben Boone.

Volgens Groen toont dit ongelukkige voorval dat de stad meer moet investeren in haar personeel en in een sterke, onafhankelijke adviesraad. “We mogen niet toelaten dat het gezamenlijke erfgoed van onze stad wordt verkwanseld voor de plannen van enkele bouwpromotoren.”

Ook Peter Roman (Vooruit)sluit zich aan bij de kritiek van groen.

“Er is geen visie in het stadsbestuur” verklaart Roman.

Dossier worden niet grondig opgevolgd, ook door een gebrek aan personeel.

Van schepen Evert De Smet mochten we geen reactie ontvangen.

Sloopvergunning of niet, de toekomst zal uitwijzen of er ook op deze plaats dezelfde kazerneblokken zullen verschijnen als op Vander Stichele-site, en of de villa van de sloop kan gespaard blijven.