Provincie Henegouwen weigert vergunning voor wolvenpark in D’Hoppe ( Vloesberg – Flobecq)

Op de pagina van Climaxi lezen we dat de provincie Henegouwen geen voorstander is om een wolvenpark toe te laten.
“De bevoegde ambtenaar van de Provincie Henegouwen heeft de aanvraag voor een Wolvenpark, annex toeristisch centrum door de familie Fort geweigerd. Climaxi en het lokale comité LaHouppe Natura 2000 D’Hoppe verzette zich tegen het initiatief omdat het onherstelbare schade teweeg brengt aan de omgevende Europees beschermde Natura 2000 gebieden in Vlaanderen en Wallonië. Bovendien was er sprake van een uitbreiding van het park tot een mega-toeristisch centrum met een parking voor 500 wagens, dat in een dorp met nauwelijks 200 huizen.
De site in kwestie is een oude Zavelput die door de familie Fort uitgebaat werd. Aan de overkant bevindt zich nog een stort dat nooit gesaneerd werd ondanks verschillende pogingen om dat op te leggen door de Waalse Gemeenschap. Dit zorgde zeker al niet voor vertrouwen bij de omwonenden. Die maakten een tweetalig aktiekomitee LaHouppe-Natura 2000-D’Hoppe, dat ondersteund werd door de sociale klimaatbeweging vzw Climaxi.
Beiden legden een duizendtal bezwaarschriften neer. De buurgemeente Brakel deed dat ook. Een paar weken geleden werd dit ondersteund door een betoging van 400 mensen in D’Hoppe.
De gemeente Flobecq steunde de aanvraag voor het wolvenpark en schilderde de actievoerders af als mensen met communautaire bedoelingen die zich kwamen moeien in het dorp. Daartegenover stonden de milieuadministraties langs beide kanten van de taalgrens ANB en DBF die het project negatief adviseerden omwille van lichthinder, lawaai en verstoring van kwetsbare biotopen en diersoorten. Zij vonden ook grove fouten in het dossier als het ontbreken van een ernstig Milieu Effecten Rapport en het niet naleven van stedenbouwkundige voorschriften.”
De actiecomités zijn zeer blij met de beslissing van de Provincie Henegouwen: ‘Wij blijven waakzaam voor mogelijke beroepen van de initiatiefnemers en gaan er via acties op aandringen dat het oude stort effectief gesaneerd wordt. De site van de Zavelputten moet definitief beschermd worden door de Natura 2000 zones daar op mekaar te doen aansluiten.’