Vlaamse overheid fluit stadsbestuur terug wegens gebrek aan openbaarheid van bestuur.

Stéphan Bourlau: ‘De rechten van de oppositie moeten door het stadsbestuur worden gerespecteerd.’


Geraardsbergen. Op 25 juli 2021 vroeg gemeenteraadslid Stéphan Bourlau (Het Alternatief) aan het stadsbestuur een geactualiseerd overzicht van de leegstaande woningen en gebouwen van Geraardsbergen op. De stad Geraardsbergen weigerde om redenen van privacy de lijst over te maken. Daarop legde raadslid Bourlau een klacht neer bij de beroepsinstantie inzake openbaarheid van bestuur van de Vlaamse overheid en kreeg gelijk. De stad Geraardsbergen wordt aangemaand om de gevraagde lijsten zo snel als mogelijk aan de voorman van het Alternatief over te maken.

De beroepsinstantie inzake openbaarheid van bestuur van de Vlaamse overheid tikt het stadsbestuur op de vingers. ‘De beroepsinstantie is van oordeel dat de openbaarmaking van de geanonimiseerde registers geen schending inhoudt van de persoonlijke levenssfeer.’ Het stadsbestuur wordt aangemaand om zowel de inventaris van de leegstand, als de lijst van vrijstellingen – mits weglating van naam en bedrag – aan de voorman van het Alternatief over te maken. ‘We leven nog steeds in een rechtstaat. De rechten van de oppositie moeten ook door het stadsbestuur worden gerespecteerd’, reageert Stéphan Bourlau.

Wat voorafging…
Op 25 juli 2021 vroeg gemeenteraadslid Stèphan Bourlau aan het stadsbestuur de geactualiseerde lijst van leegstaande woningen en gebouwen en een lijst van leegstaande woningen en gebouwen die genoten van een vrijstelling. Dit overzicht kreeg raadslid Bourlau van de stad Geraardsbergen NIET omwille van ‘de bescherming van de persoonlijke levenssfeer’ van de betrokkenen, laat het stadsbestuur weten, terwijl Luc Swartebroeckx van Weerbaar Geraardsbergen het register van leegstaande woningen en gebouwen na aanvraag WEL kreeg. ‘Hier is duidelijk obstructie in het spel. Het stadsbestuur saboteert het democratisch controlerecht van een raadslid’, reageerde Stéphan Bourlau verbolgen.

In een brief aan raadslid Bourlau, gaf de stad Geraardsbergen volgende verklaring: ‘Deze lijsten bevatten kadastrale gegevens en persoonsgegevens die raken aan de persoonlijke levenssfeer. Openbare besturen mogen de van het kadaster verkregen informatie slechts gebruiken voor duidelijk omschreven administratieve doeleinden of doeleinden van algemeen nut. De openbaarmaking van de door u gevraagde lijsten is niet mogelijk zonder afbreuk te doen aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Het is wel mogelijk om u statistisch materiaal aan te leveren, mocht u dat wensen.’ De beroepsinstantie van de Vlaamse Overheid fluit het stadsbestuur terug.

Julien Borremans

Stéphan Bourlau krijgt geen inzage van het stadsbestuur in belangrijke stukken, ‘terwijl dit voor anderen wel kan’

Commercialisering Astridlaan leidt tot verkrotting van verschillende woningen. ‘Dit is een gevaarlijke situatie.’

X