Succesvolle Trage Wegenwandeling te Sint Martens Lierde.

CSC voorzitter Marc Maroye en CSC secretaris Bert Wastyn

In het kader van de Dag Van de Trage Weg organiseerde CSC-Lierde vzw op zaterdag 16 oktober 2021 zijn vijfde Trage Wegewandeling doorheen de prachtige natuur van Lierde.

De parcoursmeesters Jef Ooghe en Annie Roels lieten ditmaal het uitstippelen van deze wandeling over aan hun nieuwe voorzitter Marc Maroye die er voor koos dit jaar de trage wegen van Sint Martens Lierde te verkennen. In de vorige edities kwamen Hemelveerdegem, Deftinge en Sint Maria Lierde al aan de beurt.

In de nasleep van de coronareglementering koos de club ervoor om de deelnemers toch nog beperkt te houden. Men diende voor deze wandeling dus op voorhand in te schrijven.

Op het afgesproken uur verschenen er vijfendertig deelnemers aan café De Kartuizer vanwaar de Trage Wegenwandeling van start ging.

De voorzitter verwelkomde de deelnemers op de allereerste post-lockdown activiteit van de club en sprak de hoop uit dat dit werkelijk de hernieuwde start van de club zou zijn.

Er waren twee niet clubgebonden stappers, drie Padstappers en dertig CSC clubleden aanwezig. Onder hen ook schepen van openbare werken Antoine Van de Maele die ervoor gezorgd had dat de wegeltjes door de gemeentediensten gemaaid werden.

De wandeling.

Het was een prachtige wandeling waarin weer enkele prachtige, in de natuur verborgen, veldwegels werden afgewandeld.

Zelfs deelnemers die in de nabije omgeving geboren en getogen waren stonden af en toe verstomd bij het zien van deze hen ongekende plekjes. Andere konden zich sommige paadjes dan weer vaag herinneren. In onbruik en vergetelheid geraakte veldwegels werden herontdekt.

Ongeveer in het midden van de wandeling werd een korte rustpauze gehouden aan de picknickbank op het kruispunt Stratendries/Lierenhoek.

Na een goede druppel of ander drankje werd de tocht hervat en trok men terug de velden in. Hier en daar diende men wel even van het oorspronkelijk traject af te wijken daar sommige landbouwers het niet al te nauw nemen met de ligging van deze wegen en er naar hartenlust doorheen ploegen en er overheen zaaien waardoor men verschillende malen doorheen de mais of langst de perceelsgrens diende te stappen.

Bij terugkeer op de Kartuizersite kregen de aanwezigen in het zaaltje van café De Kartuizer gratis boerenboterhammen met kop en kaas en koffie aangeboden.

Zij die erbij waren genoten zeker van deze prachtige natuurwandeling en kijken zeer zeker al uit naar de volgende editie. Zij die er niet bij waren hadden zoals steeds ongelijk en hebben een prachtige Trage Wegenwandeling gemist.

 

 

 

X