Filip Hebbrecht wordt opgevolgd door Florian Vande Walle, die nu reeds zetelt in het Bijzonder Comité in Horebeke

Filip Hebbrecht, Groen boegbeeld in Horebeke, neemt om persoonlijke redenen ontslag als gemeenteraadslid in Horebeke. Zijn mandaat zal worden overgenomen door Florian Vande Walle, die nu reeds zetelt in het Bijzonder Comité.

Filip Hebbrecht raakte bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 samen met Petra De Sutter rechtstreeks verkozen. Groen kwam toen voor de eerste keer op in Horebeke en haalde 21,7 procent. Nadat Petra De Sutter minister werd in de federale regering in 2020 werd Filip fractievoorzitter. Omwille van familiale redenen zet hij een stap opzij en neemt hij ontslag uit de gemeenteraad.
“Ik vind het heel lastig ten opzichte van mijn kiezers en Groen collega’s dat ik nu wegga”, zegt Hebbrecht. “Dat heeft me lang doen twijfelen, maar ik kan niet anders.” Hebbrecht blijft wel lid bij Groen, dat volgens hem nog steeds de beste antwoorden biedt op de uitdagingen waar de samenleving in Horebeke voor staat.

Lange staat van dienst

Filip Hebbrecht heeft een lange staat van dienst in de Horebeekse politiek en is een van de oprichters van Groen Horebeke. “Vanaf de eerste jaren dat ik in Horebeke kwam wonen heb ik mij geëngageerd”, vertelt hij. “Eerst via verenigingen zoals Geuzenfeest, Milieufront Omer Wattez en Natuurpunt. Toen ik merkte dat er geen rekening werd gehouden met de mening van heel wat inwoners besloot ik de politiek op te zoeken. Leefmilieu, mobiliteit, eerlijke handel, participatie en een transparant, ondernemend bestuur waren mijn stokpaardjes.

“Filip Hebbrecht staat bekend voor zijn sterk groen en sociaal engagement en zijn immer consequente houding. Zijn jarenlange inzet voor de Horebeekse politiek was groot en hij zal ongetwijfeld een grote leegte nalaten bij Groen Horebeke”, zegt minister en vice-premier Petra De Sutter.

Opvolging

Hebbrecht zal in de gemeenteraad opgevolgd worden door Florian Vande Walle, die momenteel zetelt in het BCSD voor Groen. Daar zal Florian dan weer opgevolgd worden door Claire Van Houtte.
“Vooreerst wil ik Filip van harte danken voor zijn tomeloze inzet en de gedrevenheid waarmee hij van Horebeke een beter dorp wenste te maken. De politieke voetafdruk van Filip in Horebeke is gigantisch groot, maar met veel enthousiasme zal ik zijn werk verderzetten“, besluit Florian Vande Walle, die in de Horebeekse politiek geïntroduceerd werd door Filip, met een kwinkslag.