‘Als er morgen een waterbom valt, dan zitten we hier serieus in de problemen. Er is dringend nood aan een visie op open ruimte.’


Geraardsbergen. Als er morgen een waterbom in de Denderstreek valt, dan zal de schade in Geraardsbergen niet te overzien zijn. Bram De Geeter (Vooruit) is van mening dat we het hemelwater- en droogteplan moeten herwerken naar de nieuwe inzichten die zich aandienen. ‘Hoe meer je de open ruimte volbouwt, hoe meer je de gevolgen van de wateroverlast zal moeten ondergaan’, meent raadslid De Geeter. Er is dringend nood aan een visie op open ruimte. Een gebrek daaraan lijkt stilaan op schuldig verzuim.

‘Vorige maand keurde de gemeenteraad van Geraardsbergen een hemelwater- en droogteplan goed, wat eigenlijk een lichte herwerking van een waterplan uit 2018 is. De bedoeling was om de wateroverlast beter aan te pakken en in te perken. Het huidige plan wil de overlast door hemelwater en door droogte aanpakken. We hebben ons in januari onthouden omdat we toch wel enkele bedenkingen hebben bij dit plan’, vat Bram De Geeter (Vooruit) aan.

Een waterbom in Vlaanderen
Nu blijkt uit een nieuwe studie in opdracht van Vlaams minister van Openbare Werken Lydia Peeters (Open VLD) dat als er in Vlaanderen een waterbom zou vallen, zoals afgelopen zomer in Wallonië, dan zou dat tot meer dan €8 miljard schade kunnen leiden, een heel stuk meer dan gedacht. Er zouden ook meer dan 86.000 huizen worden getroffen door de overstroming. Volgens de studie zou vooral Oost-Vlaanderen hard getroffen kunnen worden door overstromingen. De Vlaamse overheid doet nu een beroep op experten om Vlaanderen voor te bereiden op extreme neerslag.

Ook in de Dendervallei zou de schade bij grote hoeveelheden neerslag extreem toenemen tot meer dan €1 miljard. In Ninove zou de schade oplopen tot zowat een €half miljard. In gemeenten als Geraardsbergen en Denderleeuw zou dat tot meer dan €100 miljoen kunnen oplopen. Burgemeester Guido De Padt dringt daarom opnieuw aan bij Vlaanderen om dringend werk te maken van nieuwe stuwen.  De Padt klopt al jaren op dezelfde nagel maar er beweegt voorlopig weinig. ‘De Vlaamse regering moet overleg plegen met Wallonië over het waterbeheer. Als daar hevige regenval is in de Dendervallei en de sluizen gaan helemaal open dan volgt hier watersnood. Dat is uiteraard niet de bedoeling. Dit probleem moeten we samen aanpakken’, verklaart burgemeester De Padt aan de VRT.

‘Als je ziet hoeveel woningen en wijken er de afgelopen 10 jaar zijn bijgekomen, dan moeten we wel beseffen dat dit een grote impact heeft op onze waterhuishouding en de droogteproblematiek. Het beleid rond ruimtelijke ordening is niet meer up-to-date.’

Schuldig verzuim
Bram De Geeter is van mening dat we het hemelwater- en droogteplan moeten herwerken naar de nieuwe inzichten die zich aandienen. ‘Ik maak daarbij gebruik van de woorden van Lydia Peeters zelf, wanneer ze zegt dat er op vele vlakken een omslag zal moeten gebeuren’, licht Bram De Geeter toe. ‘En dan gaat het vooral over de inname van open ruimte. Hoe gaan we die in de toekomst vrijwaren. Hoe meer je de open ruimte volbouwt, hoe meer je de gevolgen van de wateroverlast zal moeten ondergaan. Daaromtrent hebben we het stadsbestuur al verschillende keren gevraagd naar hun visie en hun aanpak, maar het blijft ons het antwoord schuldig.’

‘Als je ziet hoeveel woningen en wijken er de afgelopen 10 jaar zijn bijgekomen, dan moeten we wel beseffen dat dit een grote impact heeft op onze waterhuishouding en de droogteproblematiek. Het beleid rond ruimtelijke ordening is niet meer up-to-date. Dat men de open ruimte blijft volbouwen en zich intussen verstopt achter het excuus dat er geen richtlijnen zijn van de Vlaamse overheid, lijkt stilaan op schuldig verzuim’, stelt raadslid De Geeter vast.

De situatie is ernstig. De Geeter hoopt dat een aantal leden van de meerderheid beseft dat ze moreel aansprakelijk zijn. ‘Als je wijken blijft bijbouwen, waardoor andere wijken onder water lopen, dan krijg je dat aan de Geraardsbergenaar niet meer uitgelegd.’ De Geeter verwijst daarvoor concreet naar de nieuwbouwwijk in de Pijlekaartstraat, die last heeft van een hoger gelegen veld waar water over de Turfstraat de Pijlekaartstraat binnenloopt. In plaats dat het stadsbestuur de problemen aanpakt, wordt de Zwarte Piet doorgeschoven naar de landbouwers, wiens velden voor afwatering en overlast zorgen. Door haar gebrek aan visie creëert het stadsbestuur onzekerheid. Als je ruimte creëert waarbij je anderen in de problemen brengt, dan overschrijd je een morele grens.’

‘Als de waterwegen niet over voldoende ruimte beschikken en er valt een waterbom dan kom je gigantisch in de problemen. Een groot stuk van Geraardsbergen is kwetsbaar gebied. Een visie op bouwen is meer dan nodig.’

Gebrek aan visie
‘Ook de bouwprojecten aan de Vooruitzichtstraat en de Stadsweg getuigen van een gebrek aan visie. Het stadsbestuur denkt dan: ‘Het is rechtmatig mogelijk om daar te bouwen, dus laten dat maar doen.’ Ik snap ook wel dat het niet makkelijk is om bouwvergunningen tegen te houden, maar als je nog niet eens de moeite doet, dan getuigt dit andermaal van een gebrek aan visie. Met een beetje gezond verstand moet je toch inzien dat daar miserie van komt.’

‘Als je nu de ‘sense of urgency’ van dit probleem niet ziet, als je nu niets onderneemt om dit tegen te gaan, dan komen we vroeg of laat terecht in situaties zoals we dit deze zomer aan de Vesder hebben meegemaakt. Als de waterwegen niet over voldoende ruimte beschikken en er valt een waterbom dan kom je gigantisch in de problemen. Een groot stuk van Geraardsbergen is kwetsbaar gebied. Een visie op bouwen is meer dan nodig.’ Net in overstromingsgebied komt er een McDonald, wat nog meer druk zet op de Molenbeek. Waarom hebben ze van dit gebied geen parking met waterdoorlatende verharding gemaakt, waardoor pendelaars makkelijk naar het station kunnen gaan? Als de plannen rond de McDonald concrete realiteit worden, dan is ook hier alles volgebouwd. Ik moet niet uitleggen wat de gevolgen kunnen zijn.’

Julien Borremans