Marc De Smet krijgt mooi eerbetoon van Raad Maatschappelijk Welzijn

Wordt opgevolgd door Barbara Stubbe

Op 31 december 2021 liep het mandaat van Marc De Smet af als lid van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst. Hij wordt opgevolgd door Barbara Stubbe. Door de mistroostige coronatijd moest het bedankingsmoment uitgesteld worden. Maar zie, de Raad kon – dankzij de coronaversoepelingen – eindelijk hulde brengen aan de afscheidnemende Marc De Smet. Hij kreeg een mooi eerbetoon en erkenning voor de vele verdiensten in de Raad voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW). Zijn echtgenote Monique De Rouck werd eveneens betrokken in de hulde.

De politieke loopbaan van Marc De Smet startte in 1989, toenmalig schepen Herman Baele lanceerde hem in het bestuur van de CVP. Vanaf 1 januari 1989 tot 2000 was hij schatbewaarder van de Gemeentelijke Sportraad. Op de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 1994 kreeg hij van Johan Van Hecke een plaats op de CD&V-lijst. Op 1 april 1995 werd hij lid van het OCMW. Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2000 wordt hij verkozen als gemeenteraadslid. Hij zetelde in het OCMW en in de gemeenteraad tot 31 december 2018. Voor de verkiezing van een nieuwe gemeenteraad (oktober 2018)  stond hij niet meer op de CD&V lijst, maar kreeg wel – door grote staat van dienst –  een zetel in het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst van 1 januari 2019 tot 31 december 2021. Marc De Smet zet nu ook een punt achter zijn loopbaan in het OCMW.
In CD&V – kringen wordt gewezen op zijn bereidheid om steeds mee te helpen, ter beschikking te zijn, zich altijd ten dienst te stellen. Schuwt grote woorden, in de spotlights staan was nooit aan hem besteed. CD&V, KVV Balegem, KVV Windeke, verenigingen, Vrije Basisschool,…ze hadden veel aan ‘Smetje’. Een man met veel verdiensten. Steeds was er intense betrokkenheid. Zit er bij Marc De Smet een volledig loslaten in? Neen, hij is nu met open armen ontvangen in het Autonoom Gemeentebedrijf (AGB), wordt medewerker bij de minder mobiele centrale (mmc) van het OCMW en vertegenwoordiger van de afdeling Senioren Gent – Oosterzele.

(mvdv, foto’s ddl)