Guido De Pelsmaeker doorprikt leugen: ‘Er is wel degelijk een ontmoeting met burgemeester Guido De Padt geweest.’

Geraardsbergen. Op de gemeenteraad van 7 juni ontkent burgemeester Guido De Padt (Open Vld) dat er voor de bekendmaking van de komst van de kazerne naar Schendelbeke een ontmoeting is geweest met een voorzitter van de dorpsraad. In een telefonisch gesprek bevestigt Guido De Pelsmaeker – ontslagnemend voorzitter van de dorpsraad Schendelbeke – dat er wel degelijk een ontmoeting met burgemeester Guido De Padt was. ‘Hij is wel degelijk bij mij thuis geweest om over het project van het ‘Kwartier van de Toekomst’ te praten. Liegt Guido De Padt?

Uit een mail die burgemeester Guido De Padt (Open Vld) op 2 maart verstuurde, blijkt duidelijk dat de dorpsraadvoorzitters op de hoogte gebracht werden van de kandidatuur van de nieuwe kazerne te Schendelbeke, terwijl de gemeenteraad en het schepencollege nog officieel op de hoogte moesten worden gebracht. Guido De Padt vroeg om confidentieel om te gaan met de inhoud van de mail.

‘Inspraak is een slogan.’
Op de vraag van raadslid Bourlau (Het Alternatief) op de gemeenteraad van 19 maart of burgemeester Guido De Padt contacten met de dorpsraadsvoorzitters heeft gehad, voor de toelichting van het dossier op de gemeenteraad van 16 maart, antwoordde de burgemeester dat er geen ontmoetingen op voorhand waren. Tijdens de gemeenteraad van dinsdag 7 juni vroeg Stéphan Bourlau  of het schepencollege op de hoogte was van het initiatief van burgemeester De Padt. Burgemeester De Padt herhaalde dat er geen ontmoetingen zijn geweest.

In een telefonisch gesprek bevestigt Guido De Pelsmaeker – ontslagnemend voorzitter van de dorpsraad Schendelbeke – dat er wel degelijk een ontmoeting met burgemeester Guido De Padt was. ‘Hij is wel degelijk bij mij thuis geweest om over het project van het ‘Kwartier van de Toekomst’ te praten. De burgemeester heeft me eerst getelefoneerd om de Kandidatuur toe te lichten. Mijn vrouw en ik hebben nogal hevig en verontwaardigd gereageerd. Daarop zei de burgemeester dat hij bij mij thuis zou komen om het dossier nog eens uiteen te zetten’, geeft De Pelsmaeker mee.

Guido De Pelsmaeker kan zich niet meer precies de dag van het bezoek herinneren, ‘maar het was zeker voor de officiële bekendmaking van het project in de gemeenteraad’. Tijdens het bezoek lichtte hij het dossier nog eens toe. Of de andere dorpsraadsvoorzitters ook een bezoek van de burgemeester kregen, weet Guido De Pelsmaeker niet: ‘Ik heb er zeker niets over vernomen.’

Guido De Pelsmaeker is erg ontgoocheld in de gang van zaken. ‘’De dorpsraad moet de brug slaan tussen het dorp en het stadsbestuur’, klonk het toen, maar daar is nu maar bitter weinig van te merken. We worden bij het beleid betrokken als het om een zitbank gaat, maar als het over serieuze zaken gaat, dan blijkt inspraak toch maar een slogan te zijn.’

Julien Borremans

Lees ook:

Houdt het schepencollege burgemeester De Padt een hand boven het hoofd?