Zottegem: OCMW-kapel wordt buitenschoolse kinderopvang

Zoals u in onze korte-nieuwtjes-reeks “Uit de paperassen van ’t stad” kort daarna kon lezen (zie link), besliste het Vast Bureau van het OCMW op 6 september van vorig jaar om aan het kerkelijk bestuur van het dekenaat Zottegem een schrijven te richten met de vraag om de kapel op de OCMW-site te onttrekken aan de eredienst teneinde die ruimte voor een andere bestemming te kunnen gebruiken. Nu is er ook meer nieuws over wat het Zottegemse stadsbestuur daarmee van plan is.

Bedoeling is op de OCMW-site een vernieuwde en toegankelijker welzijnscampus als centrale locatie voor alle sociale diensten te realiseren. Daartoe zal ondermeer het Sociaal Huis na verbouwing en opfrissing voor meer ruimte moeten zorgen. De burelen zullen naar de bovenverdieping verhuizen en op de gelijkvloerse verdieping van het gebouw wordt een vaste stek voorzien voor de Dienst voor Gezinsopvang, Twinkeltje, De Katrol, Infopunt Ouders, Kind en Gezin, Wiegwijs en de voedselbedeling Lichtpunt. Ook het Huis van het Kind zal vanuit het huidige verouderde pand aan de Kloosterstraat daarheen overgebracht worden.

Voor het Zibo (Zottegems Initiatief voor Buitenschoolse Opvang) waarbij momenteel een 50-tal kinderen van 2,5 tot 12 jaar in Erwetegem terechtkunnen, zal een nieuw onderdak ingericht worden in de kapel van het OCMW die op heden alleen nog af en toe gebruikt wordt voor de uitvaartdienst van een overleden bewoner van het WZC Egmont. Om deze erediensten desgewenst ook nog te kunnen laten plaatsvinden, zal in het woonzorgcentrum zelf een ruimte voorzien worden. De kapel zal worden ingekleed tot een aangename speelruimte met een moderne invulling (zie foto onder) die helemaal afgestemd is op de opvang van kinderen na schooltijd en op vakantiedagen.

Over welk prijskaartje aan dit hele project hangt, wordt door het stadsbestuur niet gecommuniceerd. Naar wij konden vernemen, zou de totale kostprijs zo’n 2.400.000 euro bedragen. Intussen werd het bouwdossier volledig afgerond, is de aanvraag voor de nodige omgevingsvergunning ingediend en wordt het aanbestedingsdossier voor de ruwbouwwerken opgemaakt. Als alles volgens plan verloopt, zouden de verbouwingswerken ten laatste begin volgend jaar gestart worden. Het stadsbestuur hoopt dan een goed jaar later, in het voorjaar van 2024, de deuren van de vernieuwde welzijnscampus te kunnen openen.